Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik Årskurs 7

Skapad 2018-10-18 14:40 i Norrsundsskolan Norrtälje
Planering: fysik för årskurs 7 Norrsundskola
Grundskola 7 Fysik
fysiʹk (latin phyʹsica ’läran om naturen’, av grekiska (theōriʹa) physikēʹ ’naturundersökning’, ’undersökning av tingens väsen’, av phyʹsis ’natur’, till phyʹō ’alstra’, ’frambringa’), I vår vardag möter vi ett överflöd av fenomen som kan beskrivas och förklaras i fysikaliska termer. Himlens blå färg och solnedgångens röda är två exempel (våglängdsberoendet hos ljusspridningen mot små partiklar). Man gör ofta en indelning av fysiken i klassisk fysik och kvantfysik. Den klassiska fysiken är makrovärldens fysik, dess främsta inspiratörer är Galilei och Newton, dess tänkesätt är deterministiskt. Den klassiska fysiken behandlar i första hand fenomen som vi kan se, höra och känna.

Innehåll

Tidsperiod

vecka 45 - 51

 

Förmågor

 •  Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
   Genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhälle

 

Övergripande mål och riktlinjer

 • Fysiken i naturen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
 • Fy 7-9
  Fysiken och världsbilden Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
 • Fy 7-9
  Fysiken och världsbilden Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
 • Fy 7-9
  Fysiken och världsbilden De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Vad ska jag lära mig?

 • Fysiken och världsbilden Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
 • Fy 7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Hur ska jag visa det? 

 

 

 • Kunna Fysikens innebörd och omfattning.
 • känna utrustning och komponenter som används i fysiken
 • Kunna Begrep av materia, dess egenskaper
 • kunna säkerhetsreglerna under laborationerna och följa de noggrant
 • kunna massa, vikt och volym, Densitet.
 • kunna allmänt om Nanoforskning.
 • Kunna Elektricitet, (Statisk elektricitet, lik och växelström).
 • Spänning och ström. 
 • Serie och parallell kopplingar
 • Kunna utföra laborationer med hänsyn till säkerhetsreglerna.
 • Kunna skriva laborationsrapport.

 

 

       Hur kan vi arbeta för att komma dit? 

 • Arbetsformer: Inläsning av fakta i ”Titano Fysik boken" sidan 8 - 34, genomgångar och föra anteckningar, laborationer film om Fysik. och uppgifter.

 

       Utvärdering och bedömning:

       Formativ:

·                      Diskussioner, reflektioner, aktiviteter i grupp och utförandet av laborationer.

·                     Begrepp, kommunikation och analysförmåga.

      Summativ

      Genom diagnoser, läxförhör och prov.

Matriser

Fy
MA/NO+TK

Ämne/område

Fakta innehåll Analys Förståelse
E
C
A
Fakta
grundläggande kunskaper
goda kunskaper
mycket goda kunskaper
Analys
beskriver och kan ge exempel
förklara och visa på samband
förklarar, visar på samband och generaliserar
Förståelse
för enkla resonemang
för utvecklade resonemang
för välutvecklade resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: