Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall Pedagogisk planering Idenors skola

Skapad 2018-10-18 14:54 i Idenors skola Hudiksvall
Grundskola F
Mall för pedagogisk planering för Idenors skola. OBS! Målgrupp elever och vårdnadshavare.

Innehåll

 

Mall Pedagogisk planering Idenors skola

Ämne

Tidsperiod

 • Antal veckor / år

Förmågor

 • Ämnesspecifika

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Utifrån kunskapskraven – vad är lärandemålet?

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Exempel på hur elevernas kunskaper inom området kommer att bedömas utöver den återkommande och dagliga formativa bedömningen.

    Formativ

 • Exempel på planerad bedömning för lärande (t.ex. kamratbedömning, självbedömning mm)
 • Exempel på återkoppling i syfte att utveckla undervisning

    Summativ

 • Exempel på bedömning av lärande (t.ex. prov, affisch osv).

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Exempel på hur man kommer att arbeta för att uppnå lärande mål
 • Utvald centralt innehåll
 • Planerad elevmedverkan

 

Följande rubrik och dess innehåll kan prioriteras bort:

Övergripande mål och riktlinjer

 • Exempel på stödfrågor som kan användas?
 • Vilka övergripande perspektiv utgår planeringen ifrån? (historiskt, miljö, internationellt, etiskt)?
 • Vilka värdegrunds- eller övriga kompetenser finns med i planeringen?
 • Vilka övriga mål som skolan arbetar med syns i planeringen (Big 5, 21st century skills mm).
 • Hur syns delaktighet/inkluderande arbetssätt i planeringen?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: