Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forrest Gump - A Tapestry of American History

Skapad 2018-10-18 14:56 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Forrest Gump – A tapestry of American History Your assignment is to, in pairs, choose a topic from the list on the next page and do some research on it and later present your findings orally to your classmates. There are 12 different topics to choose from.
Grundskola 8 Engelska
We have read about the book/film "Forrest Gump" in our textbook, Magic 8. While Forrest Gump is a fictional character, many of the events in the book/film are based on real people and events which play an important role in American history. Your assignment is, in pairs, to research two topics from the list below and later present your findings orally to your classmates (with a visual presentation). There are 30 different topics, which will be assigned at random.

Innehåll

Each student (or pair) will explain/present two historic events, places, or people from the movie. 
For some events there may not be a specific person or place connected to it. You will get the
different events by drawing lots. I want you to prepare a visual presentation (PowerPoint, Prezi, or Keynote) that you will use when you present your topics orally to the class.

Your classmates will be getting the opportunity to ask questions on your presentation, as will I when you are done so make sure that you are prepared to answer them afterwards. There will also be a quiz about all the topics after we have seen all the presentations.

 Here are some questions to think about when you prepare your presentation:

When and where did it happen (in the movie)? What were the circumstances?
Who was involved? Describe their position in society.
What was the issue?
What were the consequences?
Why do you think this has this become a lasting part of American history and culture?
Good luck and have fun! /Patty and Malena

 

Helpful links:

http://forestgumpapush.weebly.com/historical-references-in-the-movie.http://forestgumpapush.weebly.com/historical-references-in-the-movie.html

https://https://www.timetoast.com/timelines/forrest-gump-timeline-of-events.timetoast.com/timelines/forrest-gump-timeline-of-events

https://https://forrestgump227.wordpress.com/history/.wordpress.com/history/

https://sites.google.com/site/forestgumpapush/://sites.google.com/site/forestgumpapushThe topics which will be assigned at random are the following:

Ku Klux Klan/Nathan Bedford Forrest  

George Wallace/Univ. of Alabama(student integration)/song “Sweet Home Alabama” by Lynyrd Skynyrd (2 people)

John F. Kennedy/Robert Kennedy  

Marilyn Monroe

Washington, D.C. (Washington Monument/capitol mall)

Lyndon B. Johnson/The Vietnam War/Creedence Clearwater Revival song "Fortunate Son" (2 people)

Bob Hope                                   

Martin Luther King/Rosa Parks (Alabama connections)  (2 people)          

The Hippie Movement(music,fashion,anti-war, drugs)songs "San Francisco" by Scott McKenzie+"California Dreaming" by The Mamas and The Papas(/AIDS (2 people)                                              

The Black Panthers

Elvis Presley   

Curious George                     

John Lennon/Dick Cavett Show 

American football/football scholarships                                                       

Richard Nixon/Watergate/U.S./China Relations (ping-pong diplomacy) (2 people)

Gerald Ford/Jimmy Carter/Ronald Reagan  

 Bob Dylan/song “Blowin’ in the Wind”    

"The Doors"+Jim Morrison (six of their songs are featured in the film)/Jimi Hendrix ("27 Club")

Dick Clark/Times Square (Rockin' New Year's Eve)  

Apple Computer computer company

Hurricane Carmen/Bayou La Batre, Alabama/gospel music

"Shit Happens"/Smiley face T-shirts

Nike (jogging craze)/Jackson Browne (song "Runnin' on Empty")

Moon landing July 20, 1969/Apollo space program/Space Shuttle

Sesame Street/Bert and Ernie

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Forrest Gump - A Tapestry of American History

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hörförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo
Muntlig presentation
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Arbetssätt
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Muntlig och skriftlig framställan
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Anpassning
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Realia
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: