Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bon voyage kapitel 4 och 6, HT18

Skapad 2018-10-18 15:18 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Bon voyage kapitel 4 och 6 vecka 42- vecka 49

Innehåll

Under veckorna 42 till 49 kommer vi att arbeta med kapitel 4 och 6.

Du ska kunna:

  • namn på några djur.
  • namn på länder, nationalitetsord och språk i Europa.
  • räkneorden upp till 100.
  • använda verbet avoir
  • berätta lite om dig själv och din familj.

Detta visar du genom:

  • muntliga och skriftliga övningar
  • prov 29 november.
  • muntlig presentation om dig själv och sin familj.

Matriser

M2
Kunskapskrav i moderna språk (språkval) åk 7-9

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Förstå talat språk
Lärarens instruktioner Hörövningar
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå texter
Lärobokens texter
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Välja strategier för lyssnande
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Formulera sig i muntliga framställningar
Uttal Muntlig presentation om sig själv och sin familj
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka sig i muntlig interaktion
Frågor och svar i enkla dialoger
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: