Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Närmiljön vid förskolan

Skapad 2018-10-18 15:30 i Njutångers förskola Hudiksvall
Förskola
I vårt arbete med Grönflagg har vi som arbetsområde Närmiljön. I vår närmiljö finns det skog, eljuspår, äldreomsorg, skola, lekplats busshållplats, "gulpostlåda", järnväg och lite till. hur är det för barn att möta en äldre person? Vi kommer att arbeta integrerat med äldreomsorgen och våra äldre personer i vår närhet

Innehåll

Vilket innehåll ska behandlas?

Närmiljön. Vi kommer att utforska närmiljön runt förskolan. Vad har vi i byn?

I vår närmiljö finns det skog, eljuspår, äldreomsorg, skola, lekplats, busshållplats, "gulpostlåda", järnväg och lite till.

Vi kommer att sporadiskt och planerat besöka olika områden i vår närmiljö.

Vilka målområden i läroplanen berörs?


 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
   förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
   förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn
   känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn
   tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

Vad vill vi ge barnen för möjlighet att lära sig och utveckla? Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Att barnen ska få lära känna det som finns nära dem och andra kulturer. Lära sig att reflektera och upptäcka nya sätt att se på saker Lära sig hur man skickar ett brev och vad som händer med det. Möta andra kulturer.Hur ser det ut där äldre personer bor, vad måste vi tänka på när vi pratar med dem, kan alla gå m.m.?

Utveckla en respekt för sin närmiljö. Lära sig att ta hand och vårda sin närmiljö på ett positivt sätt.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

1. Lyckbacken , vårt äldreboende. vi kommer att gå dit med barnen en gång i månaden med start i oktober. Vi delar gruppen i två, vi går tisdag fm, och torsdag fm samma vecka. Vi träffar de äldre i deras trivsellokal (terapin). Oktober så kommer vi att göra fruktsallad tillsammans med dem, november blir det bakning och i december går vi alla tillsammans och lussar för dem.

2. skogen som närmiljö, vi kommer att vara i skogen 1 gång i veckan så länge det går

3. Eljusspåret. Vi går dit sporadiskt för att se miljön och prata om hälsa och rörelse. Ev byter ut en inne gymnastik mot att springa i slingan (600m)

4. Gulapostlådan. Idag skre det mesta via nätet vi vill värna om vår kultur att posta brev. Vi kommer visa barnen vart man stoppar i brev som man vill skicka, sedan titta på film vad som händer sen m.m.

5. Övrigt. Vi gör utflykter runt förskolan

Alla i arbetslaget är ansvariga 

Hur ska barnens lärande synliggöras fär barnet pedagogen och föräldrarna och utvärderingsmetoder?

Vi dokumenterar, sätter upp bilder och reflekterar tillsammans efter aktivitet, samt utvärderar aktiviteten då vi ställer frågor till barnen. Föräldrarna har möjlighet att se på dokumentation och information i hallen, samt via glimtar i unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: