Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO » Kretsar kring el

Skapad 2018-10-18 15:32 i Östra skolan Falun
Grundskola 4 Fysik Teknik NO (år 1-3)
Kretsar kring el är ett arbetsområde där allt kretsar kring elektricitet. Elektriciteten var en upptäckt som förändrade världen, och som kommer att fortsätta förändra den i framtiden också. Hur får man en lampa att lysa och hur fungerar en ficklampa? Varför är det alltid två hål i ett vägguttag? Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur elektriska prylar ska kopplas för att fungera. Du kommer att få fundera över vad det innebär att leva utan elektricitet och på vilket sätt elektriciteten har förändrat vårt sätt att leva. Vi kommer att diskutera hur det gick när elektriciteten och glödlampan uppfanns och faran med elektricitet. Vi kommer använda oss av konkret material i experiment för att lära oss hur batterier, lampor och elektricitet fungerar.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 

 • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.

 

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 •       genomföra systematiska undersökningar i fysik, och (Fy)
 •       använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. (Fy)
 •       identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, (Tk)
 •       använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, (Tk)

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 

 • Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället. (Fy 4-6)
 • Fysiken och vardagslivet Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor. (Fy 4-6)
 • Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen. (Fy 4-6)
 • Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering. (Fy 4-6)
 • Tekniska lösningar Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor. (Tk 4-6)
 • Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller. (Tk 4-6)
 • Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta. (Tk 4-6)

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 

Vi kommer att

 • Utifrån ett vardagligt och samhälleligt perspektiv på elektricitet får eleverna resonera om hur de i sin vardag är beroende av elektricitet samt att vara utan elektricitet. De får även jämföra hur tillgången till elektricitet varierar över länder och områden i världen.
 • Studera en glödlampa och få den att lysa i en sluten elektrisk krets.

 • Felsöka och identifiera problem i kretsar som inte fungerar.

 • Undersöka vilka föremål som kan sluta en krets och inte, samt identifiera dessa som ledare och isolatorer.

 • Utifrån kunskapen om ledare och isolator får eleverna tillverka en strömbrytare till sina kretsar.

 • Bygga ett batteri för att få en lampa att lysa och diskutera för- och nackdelar med batterier.

 • Koppla lampan till en solcell och diskutera för- och nackdelar med solceller.

 • Jämföra olika lamptyper utifrån hur de omvandlar el till ljus och värme och argumentera för vilken lampa som är bäst.

 • Undersöka skillnaden mellan olika sätt att koppla kretsar och diskutera fördelar och nackdelar med dessa.

 • Planera och utforma lösningar för hur elektriska kretsar ska dras i en husmodell för att tillgodose behovet av belysning.

 • Jämföra energikällors påverkan på människa och miljö.

 • Läsa om hur elektricitet används i hemmet, samhället och naturen samt diskutera hur tekniska uppfinningar, vetenskapliga upptäckter betytt för människors levnadsvillkor.

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • att du kan genomföra systematiska undersökningar
 • att du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • att du ställer frågor och framför och bemöter åsikter och diskuterar
 • att du kan använda utrustning på ett säkert sätt
 • att du kan göra dokumentationer av undersökningar i text och bild
 • att du kan jämföra egna och andras resultat och resonera om skillnader och likheter
 • att du har grundläggande kunskaper om el och kretsar
 • att du kan beskriva och ge exempel på energikällor.
 • att du kan några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor (t ex elen, glödlampan) 
 • att du kan diskutera enkla tekniska lösningar i vardagen.

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

 • Muntliga redovisningar och diskussioner
 • Slutuppgift: koppla belysning

Matriser

NO Fy Tk
Mall Pedagogisk Planering Östra skolan 17/18

Insatsk krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: