Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 Atomfysik och Big Bang

Skapad 2018-10-18 18:58 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Fysik
I denna kurs kommer vi att fördjupa oss inom atomfysik och lära oss om universum uppkomst och utveckling.

Innehåll

Instruktion för att använda mallen

Bedömning:

Du kommer att bedömas under lektioner, på uppgifter, redovisningar och prov. Se även matris nedan.

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vecka 42-47

Begreppslista:
T.ex. atom, radioaktivitet, proton, neutron, elektron, kvarkar, isotop, stabila och instabila kärnor, strålning, fission, fusion, kärnenergi, avfall, krafter, Big bang, stjärnhimmel, planet, stjärna, galax, svart hål, nebulosor, vintergatan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Åk 9. Fysik Atomfysik och Big Bang

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap
-söka/granska information
Du kan söka information och använda olika källor. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information och använda olika källor. Du för utvecklade och reletivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information och använda olika källor. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans
Begrepp
-historik
Du kan beskriva och ge exempel på några upptäckter och deras betydelse för männsikors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter och deras betydelse för männsikors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några upptäckter och deras betydelse för männsikors levnadsvillkor.
Kunskap
-förmedla
Du kan i huvudsak använda dina kunskaper för att skapa enkla texter/framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan relativt väl använda dina kunskaper för att skapa utvecklade texter/framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp
Du kan använda dina kunskaper för att skapa välutvecklade texter/framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp
Undersökningar- skapelseberättelser
-dokumentation
Din dokumentation är enkel.
Din dokumentation är utvecklad.
Din dokumentation är välutvecklad.
Begrepp
-beskriva/förklara
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier, såsom partiklar och strålning.
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier, såsom partiklar och strålning.
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier, såsom partiklar och strålning.
Begrepp
-resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om enkla fysikaliska samband, företeelser i vardagen/samhället som kan kopplas ihop med fysikaliska begrepp.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om förhållandevis komplexa fysikaliska samband, företeelser i vardagen/samhället som kan kopplas ihop med fysikaliska begrepp.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om komplexa fysikaliska samband, företeelser i vardagen/samhället som kan kopplas ihop med fysikaliska begrepp.
Kunskap
-ta ställning
Du kan med enkla motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor. Du för till viss del diskussionerna framåt
Du kan med utvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor. Du för diskussionerna framåt
Du kan med välutvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor. Du för diskussionerna framåt och fördjupar/breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: