👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lokal pedagogisk planering i franska som modersmål årskurs 1-3

Skapad 2018-10-18 19:27 i Lerum Modersmål Lerum
Franska
Grundskola 1 – 3 Modersmål
I dagens värld är det inte tillräckligt med ett främmande språk. Studenter som talar flera språk kommer att öka sina chanser att hitta ett jobb, oavsett om de är hemma eller utomlands. Att lära sig ett annat språk berikar sinnet och öppnar nya horisonter. Mer än 220 miljoner människor pratar franska på fem kontinenter. Franska är det näst mest lärda främmande språket efter engelska, och det sjätte mest spridda språket i världen. Det är också det enda språket, bredvid engelska, som lärs i alla länder i världen..

Innehåll

Lokal pedagogisk planering i franska som modersmål årskurs 1-3

 

Den pedagogiska planering utgår från Skolverket kursplan för Modersmål i grundskola för årskurs 1-3. Betyget i modersmål sätts först i slutet av höst termin i årskurs 6. Tills dess kommer jag att dokumentera kontinuerligt elevens kunskapsutveckling genom att samla all tillgänglig information om elevens kunskaper. Från årskurs 1 till och med årskurs 5 kommer eleven att få skriftliga omdömen en gång per läsår. De skriftliga omdömena ska sammanfatta vilka kunskaper eleven har och vad som behöver utvecklas för att eleven ska kunna göra ännu bättre ifrån sig i skolan.

 

Undervisningsform, metod och material

Vi kommer att jobba med all material och metoder som jag anser kan bidra till elevens utveckling kunskapsmässigt, som underlättar för barnen processen att ta in informationen och för läraren att lära ut. Det kan exempelvis vara digitala verktyg  för genomförande av uppgifter, pedagogiska lekar och spel, såväl som av mer klassiska metoder (textböcker och all sorts litteratur)

 

Bedömning och betygsättning

Beroende på vilket delområde vi jobbar med kommer jag att bedöma kontinuerligt elevens kunskaper enligt ämnets specifika kunskapskrav för årskurs 6. Med hjälp av ämnets matrisen på Unikum kommer jag att uppdatera elevens utvecklingen varje gång ett krav nås oavsett vilket årskurs man går i.  (Kunskapskraven hittar ni längst ner i dokumentet)

 

Betyget sätts först i åk 6 utifrån ämnets kunskapskraven för årskurs 6. ‘’Betyget ska spegla den kvaliteten som eleven har på sitt kunnande vid tiden för betygssättningen. När du som lärare sätter betyg utvärderar du allsidigt varje elevs kunskaper i förhållande till kunskapskraven. ‘’ 
Skolverket

 

Ämnets Syfte

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

– använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

– urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

– läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

– reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Centralt innehåll

Läsa och skriva

– Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

– Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

– Läsriktning och skrivtecknens form och ljud i jämförelse med svenska.

– Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Tala, lyssna och samtala

– Muntligt berättande för olika mottagare.

– Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

– Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och sakprosatexter

– Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

– Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

– Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Språkbruk

– Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Kultur och samhälle

– Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

– Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

 

Konkretisering utifrån ämnet syfte och centralt innehåll

Centrala
Delmoment

Åk1

Åk2

Åk3


Läsa och skrivaTala, lyssna och samtala


Berättande texter och sakprosatexter


Språkbruk


Kultur och samhälle

  


i årskurs 1 kommer

vi att:
Lära oss vad bokstäverna heter och hur de låter på franska


Läsa tillsammans enkla texter och meningar


Lära oss stava frekventa ord (frukt/grönt, kroppsdelar, siffror, skolmaterial)


Träna skrivning genom 

att kopiera enkla texter  Avkoda bilder och skriva korta texter till 


Lära oss  fakta om Frankrike 


Lära oss några franska kantiner 


i årskurs 2 kommer

vi att: 

Lyssna på  barnböcker genom högläsning av läraren.


diskutera och sammanfatta med enkla ord det viktigaste i en text och öva på att beskriva känslor.Läsa och diskutera delar av en text tillsammans med en kamrat.Öva på att beskriva det som finns på en bild och berätta om sina egna erfarenheter


Skriva en en enkel text om sig själv och sin familjLära sig om olika traditioner/högtider i Frankrike 
 


i årskurs 3 kommer

vi att: 
Läsa själv olika texttyper, diskutera innehållet och svara på tillhörande frågor skriftligt
Uttrycka känslor, tankar om det vi har lyssnat på, läst och lärt oss om personerna och olika händelser.Uttalsträning  genom att öva på språkets olika ljudar.


Träna på att skriva en kort berättelse 


Bekanta oss med några av språkets grammatiska regler : genre, nombre, les articles, les prépositions.Lyssna på musik och franska låtar