👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima matematik Förskoleklass

Skapad 2018-10-18 21:21 i Gärsnäs skola Simrishamn
Grundskola F Matematik
I Prima matematik Förskoleklass arbetar vi med matematik. På ett roligt och enkelt sätt arbetar vi med grundläggande begrepp och antalskännedom. Boken innehåller samtalsbilder, uppgifter och spel.

Innehåll

Syfte

Prima matematik är ett läromedel i matematik. Eleverna får upptäcka matematiken på ett roligt och spännande sätt. Eleverna får möjligheten att utveckla sin matematiska förmåga, undersöka och tillsammans diskutera matematiska begrepp. Kommunikation och målfokus står i centrum, en medvetenhet kring enskild kunskapsutveckling gör det tydligt för eleverna vad de ska lära sig. 

Det här ska jag träna på: 

 • Likheter och skillnader
 • Storleksbegrepp
 • Längdbegrepp
 • Höjdbegrepp
 • Viktbegrepp
 • Bred och smal
 • Hel och halv
 • Lägesord
 • Dela lika
 • Mönster
 • Geometri
 • Träna med pennan
 • Talen 1-6
 • Talen 7-10
 • Ordningstalen 1-6
 • Taluppfattning

Så här ska jag träna på det:

 • Genom att aktivt delta 
 • Genom att lyssna och visa intresse
 • Genom att diskutera och reflektera 
 • Genom att utforska och undersöka egna teser
 • Genom att våga testa och delge erfarenheter 
 • Genom att följa instruktionerna i boken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -