Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv och utevistelse

Skapad 2018-10-19 07:23 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Friluftsliv och utevistelse handlar om att vara ute i naturen. När vi är ute kommer du att få prova på olika övningar och samarbeten med andra. Du kommer också få utveckla dina kunskaper om allemansrätten och följa den när vi är ute.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

 • Lekar och rörelser i natur- och utemiljö.
 • Lager-på-lager-principen.
 • Påstående om allemansrätten.
 • Läsa och svara på frågor.
 • Filmer.
 • Bedömningssituation kring hur du anpassar dig till allemansrätten.
 • Vad innebär allemansrätten?
 • Vid vilka tillfällen tillämpar/använder du dig av allemansrätten?
 • Varför finns allemansrätten i Sverige?
 • Vilka rättigheter och skyldigheter har du när du är ute?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
IdH - Friluftsliv och utevistelse åk 4-5

Friluftsliv och utevistelse

Förmågan att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.
 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Delaktighet
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Du behöver öva på att vara delaktig och medverka till att leken/spelet når sitt syfte.
Du är delaktig och medverkar i viss mån till att leken/spelet når sitt syfte.
Du är delaktig och väljer strategier medverkar till att leken/spelet når sitt syfte.
Du är delaktig och väljer effektiva strategier som i hög grad medverkar till att leken/spelet når sitt syfte.
Samspel
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Du behöver öva på att delta i ett samspel med andra personer, lek- och spelredskap.
Du deltar i ett begränsat samspel med andra personer, lek- och spelredskap.
Du deltar i samspel med andra personer, lek- och spelredskap.
Du deltar i ett utvecklat samspel med andra personer, lek- och spelredskap.
Principen lager på lager
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Du behöver öva på begreppet lager på lager är.
Du kan på ett enkelt sätt berätta vad begreppet lager på lager är.
Du kan berätta om de olika lagrens funktion och ger då exempel på något material du ska använda eller inte använda.
Du kan utvecklat berätta om de olika lagrens funktion och ger då konkreta exempel på något olika materials du ska använda eller inte använda.
Exempel på rättighet och skyldighet
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Du behöver öva på att ge exempel på en rättighet eller skyldighet i allemansrätten.
Du kan ge enkla exempel på rättigheter eller skyldigheter i allemansrätten.
Du kan ge utvecklade exempel på rättigheter eller skyldigheter i allemansrätten.
Du kan ge välutvecklade exempel på rättigheter eller skyldigheter i allemansrätten.
Allemansrätten
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Du behöver öva på att berätta vad allemansrätten är och förstå principen ”inte röra, inte förstöra”.
Du kan berätta vad allemansrätten är och förstår principen ”inte röra, inte förstöra”.
Du kan förklara hur allemansrätten tillämpas och kopplar regeln till en plats i naturen.
Du kan förklara på ett tydligt sätt hur allemansrätten tillämpas och kopplar regeln till en plats i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: