Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning

Skapad 2018-10-19 08:38 i Björndammens skola Partille
Grundskola F
Vi går igenom 4 olika problemlösningsstrategier.

Innehåll

Problemlösning

Syfte:

Arbetet med problemlösning syftar till att utveckla din förmåga att:

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier

och metoder,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Centralt innehåll

För att utveckla ovanstående förmågor tar vi hjälp av följande Centrala innehåll

• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. Strategier vi kommer gå igenom: rita en bild, pröva, talföljder och mönster.

• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

 

Kunskapskrav

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt

genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets

karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och

för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande

till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

 

Bedömning

Bedömning sker under arbetets gång.
 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: