Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnrättsveckan 2018

Skapad 2018-10-19 10:35 i Förskolan Lägerhöjden Vaxholm Stad
I anslutning till FN-dagen har vi en barnrättsvecka på förskolan.
Förskola
I anslutning till FN-dagen har vi varje år en gemensam barnrättsvecka på förskolan. Vår utgångspunkt ligger i FNs barnkonvention och vi vill synliggöra den för barnen samt ha gemenskapande aktiviteter med hela förskolan.

Innehåll

Vad vill vi erbjuda/utmana barnen kring = lärobjekt?

Vi vill prata om barnkonventionen med barnen på olika sätt. Vad är deras rättigheter? Vi väljer ut 2 artiklar ur barnkonventionen och varje avdelning får välja vad man vill jobba med och hur mycket. I år har vi valt artikel 12 och 13: 
-Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.
-Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och utrycka sina åsikter.

Vi vill genomföra aktiviteter som skapar gemenskap på hela förskolan. Vi är en grupp tillsammans allihopa!

Lena skriver en text som handlar om barns rätt. Detta till en, för barnen, känd melodi.

På Tärnan kommer vi att prata om känslor extra mycket under veckan. Alla barn har rätt att tycka vad de vill och uttrycka sig, både i tal och med känslor. Vi pratar mycket om känslor just nu och barnen upplever de flesta känslor under en dag på förskolan och därför vill vi prata och undervisa kring främst fyra olika känslor; arg, glad, sur och ledsen.

Varför?

Varför valde vi detta projekt?

I anslutning till FN-dagen har vi som tradition på förskolan att ha en barnrättsvecka med olika teman. Vi tar upp barnkonventionen på olika sätt och på ett sätt så att barnen förstår vad de har för rättigheter. 

Hur?

Hur ska vi gå tillväga?

Gemensam samling på Havsörnen kl 9.15 måndag i vecka 43. Vi startar upp veckans arbete tillsammans och presenterar artiklarna i Barnkonventionen.
Vi arbetar avdelningsvis måndag, tisdag och onsdag.
FN-dagen onsdag samlas vi på Havsörnen kl 10.15 för gemensam dans. Musik från något annat land än Sverige.
Torsdag samlas vi på Havsörnen för att sedan gå runt på avdelningarna och göra olika aktiviteter i blandade grupper.
Återsamling efter alla aktiviteter.

På Tärnan pratar vi kring de olika känslorna arg, sur, ledsen och glad och har en diskussion när barnen kan känna de olika känslorna.

Vi planerar att skapa utifrån några av känslorna

När?

När, under veckan, skapar vi utrymme för detta projekt?

Under hela vecka 43 har vi barnsrättsvecka. Vi genomför aktiviteter utifrån de valda artiklarna på avdelningen och tillsammans på hela förskolan. Arbetet kan se lite annorlunda ut på avdelningarna, men många av aktiviteterna är gemensamma.

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi:

Vi dokumenterar med hjälp av lärplattor och observationer

Vilket reflektionsunderlag använder vi?

Vi använder denna planering som en projektstart och utvärderar sedan projektet med pedagoger och barn, med hjälp av utvärdering av projekt.

När ska det ske?

Under projektet fyller vi på i planeringen och efter avslutat projekt utvärderar vi med barngruppen och med personalgruppen.

Vem ansvarar för dokumentationen?

All personal hjälps åt att fotografera och observera barnen.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: