Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2018-10-19 13:48 i Hägerstensåsens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Historia
Hej och hå! Nu ska vi lära oss mer om en mörk och kämpig tid som pågick i flera hundra år. Eller? Var det verkligen så illa? Det kunde absolut vara tufft att leva under medeltiden då hemska sjukdomar härjade, krig och uppror avlöste varandra och samhället var allt annat än jämlikt. Nu kanske du tänker att det inte verkar vara någon större skillnad jämfört med dagens samhälle, i alla fall inte om vi ser på världen ur ett globalt perspektiv, och då har du en intressant och spännande poäng tycker jag. Medeltiden är dock inte en flera hundra år lång tidsepok endast fylld av sorger, bedrövelser, misär och en minst sagt många gånger frostig relation mellan Sverige och Danmark. Det finns positiva och glädjande prylar att fokusera på också. Många vackra städer växte fram under denna tid då handeln mellan länder ökade. I Sverige stiftades fridslagar som bland annat innebar att den som våldtog eller rövade bort en kvinna skulle straffas. Medeltiden var alltså inte bara mörker och elände utan också utveckling och positivt nytänkande. Vi har helt enkelt att göra med en mycket spännande och intressant tid. Vi får hoppas att inte näcken tar er under resans gång.

Innehåll

Medeltiden....

 Innehåll

Målet efter avslutat arbetsområde är att du:

 • kan berätta om de nordiska folkens möten med övriga Europa och andra delar av världen genom migration och medeltidens handelssystem.
 • ska känna till några av de europeiska upptäcktsresorna och veta varför de gjordes och vilka konsekvenser de fick.
 • ska ha koll på vad arkeologiska fynd och historiska källor kan berätta om medeltiden och hur folk levde då.
 • kan redogöra för olika spår av medeltiden i dagens samhälle och värld. 
 • ska känna till viktiga historiska personer och händelser och veta att det sällan bara finns en tolkning av dessa personer och händelser.
 • ska förstå och kunna använda för ämnesområdet viktiga ord och begrepp. 
 • ska känna till vad som är utmärkande för den historiska epoken medeltid och för människors liv under denna tid.

Du kommer att:

 • läsa och arbeta med faktatexter.
 • lyssna på när Micke berättar.
 • se film.
 • ha par-, grupp- och helklassdiskussioner.

Du kommer att få möjlighet att visa vad du lärt dig:

 • genom att göra ett prov eller ett par mindre läxförhör. (Jag har inte bestämt mig ännu. Låt oss diskutera saken.)
 • under samtal och diskussioner. Var aktiv! Ställ frågor!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: