Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Produktdesign

Skapad 2018-10-19 14:36 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 8 Teknik
Har du funderat över varför saker ser ut som de gör? Produkter går igenom en lång process innan vi kan köpa dem i affären. Någon ska komma på en idé till en produkt. Sedan ska hen göra en skiss, en modell och sedan ha en produkt som går att sälja. I det här arbetsområdet kommer du att få undersöka vad som krävs för att en produkt får rätt design och hur produktdesign går till. Du får lösa aktuella problem genom att komma på nya produkter. Du får även utveckla designen på redan existerande produkter.

Innehåll

Syfte och upplägg

Syftet med arbetsområdet är att du ska lära sig mer om teknikutvecklingsarbetets olika faser och hur faserna samverkar. Genom att tillverka egna produkter och titta på olika produkters funktion och egenskaper lär di dig hur viktig varje fas är och att alla faser påverkar varandra. Du kommer att arbeta med enskilda produkter, produktcykler, ergonomi och miljöpåverkan.

Du kan även utvärdera arbetsområdet med hjälp av Clio Uppföljning. Clio Uppföljning är en tillvalsprodukt som synliggör och ger återkoppling på elevernas kunskaper. Uppföljningen utgår från de teman och kunskapskrav som ingår i arbetsområdet.

Centralt innehåll

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer. 
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

 

Kunskapskraven du jobbar mot:
 • Undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och beskriva hur delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
   
  Föra underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
 • Formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetsprocessen framåt.
   
  Föra underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: