Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtat, blodomloppet och immunförsvaret

Skapad 2018-10-19 17:03 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 8 Biologi
Varför andas vi mer när vi springer? Varför är hjärtats vänstra kammare mer muskulös än den högra? Varför är det farligt med högt blodtryck? Detta och mycket mer kommer vi att gå igenom och diskutera.

Innehåll

Syfte

När vi har arbetat med detta område ska du kunna:

- Redogöra för hur hjärtat är uppbyggt och hur det fungerar 
- Redogöra för blodomloppet och vad blodet består av
-
Förklara skillnaden mellan inflammation och infektion
- Redogöra för hur njurarna fungerar
-
Förklara hur vårt immunförsvar fungerar
-
Förklara vad allergi är och hur den framkallas

Undervisningens innehåll

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Dissektion

Vi kommer att arbeta med Biologi Direkt s. S. 161 – 171 + fördjupning s. 176 - 179
Sammanfattning s. 173

Ppt-bilder (se bifogad fil i lärloggen)

Bedömning:

 • Begreppsprov
 • Muntlig delaktighet under lektionerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Kunskapskrav biologi åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: