Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk åk 8

Skapad 2018-10-19 19:17 i Österledskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Samhällskunskap Svenska
I Sverige talas minst 150 olika språk. Majoriteten av Sveriges befolkning har svenska som modersmål. Alla de andra språken kallas minoritetsspråk. År 2000 bestämdes det att fem av Sveriges minoritetsspråk ska skyddas och få särskilda rättigheter. Du ska nu få lära dig mer om de språken och deras rättigheter.

Innehåll

Du ska ta reda på följande:

·      Vilka är de fem nationella minoritetsgrupperna och deras språk?

·      Välj en av minoritetsgrupperna och sök information:

o   Hur länge har den nationella minoritetsgruppen funnits i Sverige?

o   Hur länge har språket varit ett nationellt minoritetsspråk?

o   Hur många talar språket idag? Talas det även i andra länder?

o   Var i Sverige finns de flesta talare av språket?

o   Hur ser framtiden ut för språket?

o   Vad finns det för rättigheter för gruppen?

o   Andra intressanta fakta om gruppen och deras språk.

o   Hur låter språket? Kanske kan du hitta ett klipp eller en artist som sjunger på språket. Ge exempel på ord i svenskan som kommer från just det minoritetsspråk du arbetar med.

Förbered en muntlig presentation inför gruppen:

·      Använd ett presentationsprogram

·      I presentationen ska både bilder och text finnas med (mer bilder än text)

·      Presentationen ska hållas senast xxx

·      Redovisningstid – ca 5 min

·      Öva på din presentation! Tänk på hur du inleder och avslutar!

Material

·      Här kan du höra mer om de olika minoritetsspråken

·      Här kan du läsa mer om de olika minoritetsspråken

·     

Examination

·      Muntlig redovisning

·      Förhör

o   Vilka är de nationella minoriteterna och deras språk?

o   Vilka rättigheter har de?

o   Varför behöver vi skydda de nationella minoriteterna?

Uppgifter

 • Nationella minoritetsgrupper

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  Sh  E 9
 • Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  Sh  C 9
 • Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  Sh  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  A 9

Matriser

Sv Sh SvA
Minoritetsspråk

E
C
A
Du har kännedom om vilka minoritetsspråk är och kan berätta om deras
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: