Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsmysteriet

Skapad 2018-10-20 09:30 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi arbetar med Läsmysteriet. Det är ett program om de olika lässtrategierna där vi får träna oss på att bli ännu starkare läsare. Arbetet kommer att innehålla TV-program, läsning och diskussioner.

Innehåll

Det här ska vi lära:

Fyra olika lässtrategier:

- förutspå (spåkulan)

- ställa frågor (frågetecknet)

- Reda ut oklarheter, förstå ord och begrepp (förstoringsglaset)

- Sammanfatta det viktigaste i texten (lassot)

 

Så här ska vi arbeta:

- Vi tittar på och diskuterar kring avsnitten i Läsmysteriet.

- Vi kopplar detta till övriga bokarbeten samt funderar kring strategierna när vi skriver våra "Monster berättelser"

 

Så här får du visa:

- Muntligt i grupp och helklass i samband med bokarbeten

Uppgifter

 • 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: