Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma åk 1 grundläggande aritmetik

Skapad 2018-10-20 18:15 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Ma åk 1
Grundskola 1 Matematik
Grundläggande aritmetik och antalsuppfattning för åk 1

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer att göra skolverkets bedömningsstöd i matematik vid ett tillfälle på HT och ett vid VT. Vid flera tillfällen under läsåret kommer vi att arbeta med antalsuppfattning och grundläggande aritmetik.  Vi kommer att jobba med antalsuppfattning, fortsätta träna "talkompisar", lära oss talraden upp till 100, träna lika-med, plus- och minustecknets innebörd, lilla plus och lilla minus. 

Konkreta mål:

Du kommer att träna på och förstå skillnaden och likheten mellan begreppen antal och siffror. Du kommer att lära dig talraden upp till 20 och vidare upp till 100 samt räkna baklänges från 5. Du kommer att få träna till du känna dig säker på "talkompisar" upp till 10. Du kommer att lära dig lika-med tecknets innebörd. Du kommer också förstå och kunna räkan addition och subtraktion och förstå de symboler som används. 

Begrepp: antal, siffra, tal, lika-med tecken, plustecken, minustecken, plus/addition, minus/subtraktion. 

Bedömning:

Utifrån skolverkets  bedömningsstöd och mina egna bedömningar, gör jag  en planering om hur vi tillsammans kan stödja din matematiska utveckling.

Jag bedömer jag din förmåga att:

förstå skillnaden mellan siffra och tal.

förstå och se antal och koppla det till ett tal

kunna talraden upp till 20 och upp till 100

kunna räkna baklänges från 5

kunna talkamrater upp till 10

förstå lika med- , plus- och minustecknets innebörd och funktion.  

kunna addition och subtraktion upp till 10. 

förklara hur du adderar respektive subtraherar 

Undervisning:

Under hela året kommer vi att jobba med att öva antalsuppfattningen, som t.ex. kunna se hur många ett fåtal saker är utan att räkna, förstå siffrors innebörd samt förstå skillnads mellan siffror och tal.  Vi kommer också att på olika sätt träna vidare på talkamrater upp till 10 tills du känner dig säker på dem.  Vi kommer att lära oss talraden, först upp till 20 och senare vidare upp till 100. Vi kommer också lära oss lika med-, plus- och minustecknets betydelse och användning. Vi kommer att träna oss på lilla plus och lilla minus, dvs addition och subtraktion inom tio-talsspannet. Vi kommer att träna detta i samtal, med konkret material, olika skriftliga övningar samt digitalt i appen Vektor. Vi kommer också att spela spel, ha "utomhusmatte", rita och skapa räknesagor, lösa problem med hjälp av matematik samt se "Livet i mattelandet" i syfte att stärka den matematiska förståelsen. Vi kommer att jobba enskilt, i par, i små grupper och i helklass. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik åk 1-3

Problemlösning

Når ännu ej aktuella kunskapskrav
Nivå 2
Förmåga att lösa problem.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Förmåga att beskriva hur du tänkt göra/ har gjort.
Eleven beskriver tillvägagångssätt.
Förmåga att reflektera över rimlighet.
Eleven ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Matematiska begrepp

Når ännu ej aktuella kunskapskrav
Nivå 2
Förmåga att använda matematiska begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Förmåga att beskriva matematiska begrepp.
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Förmåga att förklara hur matematiska begrepp hänger ihop.
Eleven kan ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Förmåga till grundläggande taluppfattning.
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Förmåga att hantera bråk inom matematiken.
Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Förmåga att beskriva geometriska objekt.
Eleven kan använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Förmåga att hantera tex dubbelt/ hälften.
Eleven kan använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.

Matematiska metoder

Når ännu ej aktuella kunskapskrav
Nivå 2
Förmåga att använda olika matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Förmåga att använda huvudräkning.
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar i addition och subtraktion när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20 samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Förmåga att använda huvudräkning.
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar i multiplikation och division när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20 samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Förmåga att göra beräkningar och lösa uppgifter.
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
Förmåga att förstå och använda likhetstecken.
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Förmåga att rita geometriska objekt.
Eleven kan avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
Förmåga att mäta, jämföra och uppskatta längd.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längd och använder vanliga måttenheter för att redovisa resultatet.
Förmåga att mäta, jämföra och uppskatta massa.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av massa och använder vanliga måttenheter för att redovisa resultatet.
Förmåga att mäta, jämföra och uppskatta volym.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av volym och använder vanliga måttenheter för att redovisa resultatet.
Förmåga att mäta, jämföra och uppskatta tid.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av tid och använder vanliga måttenheter för att redovisa resultatet.

Matematiska resonemang och uttrycksformer

Når ännu ej aktuella kunskapskrav
Nivå 2
Förmåga att redogöra och samtala om hur du tänkt göra/har gjort.
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Förmåga att använda tabeller och diagram.
Eleven kan vid olika slags undersökningar, i välkända situationer, avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Förmåga att förklara hur du räknar ut uppgifter.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Förmåga att förklara rimlighet.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om resultats rimlighet genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Förmåga att förklara sannolikhet.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om slumpmässiga händelser genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Förmåga att förklara geometriska mönster.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om geometriska mönster genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Förmåga att förklara mönster i talföljder.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Når ännu ej aktuella kunskapskrav
Nivå 2
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: