Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PRAO

Skapad 2018-10-21 09:59 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
PRAO
Grundskola 7 – 9 Geografi Svenska Svenska som andraspråk Samhällskunskap
I skolan utbildar vi framtidens arbetskraft, avståndet mellan grundskolan och arbets- och yrkeslivet minskas genom ett naturligt samarbete. Praktisk arbetslivsorientering (prao) är ett sätt att ge elever mer kunskap om arbetslivet och olika yrkesområden. Prao är ett viktigt inslag i våra elevers studier och framtid. Eleverna får kunskaper om arbetslivet, erfarenhet av ett yrkesområde som intresserar, samt stärkt självförtroende och en chans att visa vad de går för. Eleverna söker själva sina platser som en del av det entreprenöriella lärandet, ta initiativ och ansvar samt omsätta ideér till handling.

Innehåll

När du läst detta område ska du ha kännedom om:

 • arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt.
 • utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle.
 • några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
 • reflektera över hur människor och arbetsmarknad samverkar och förändras till exempel genom yrkesval och förhandlingar om löner och arbetsvillkor. 
 • få en förståelse för hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och förändras till exempel genom avtalsrörelse och arbetsrätt. 
 • söka information om vilka möjligheter det globala samhället skapar vad det gäller olika utbildningar och yrken.
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter om till exempel jämlikhet och jämställdhet på arbetsmarknaden.

 

Så här kommer du att undervisas:

Vi kommer arbeta med:

 • Gemensamma genomgångar
 • Filmer & Internet
 • Att skapa en blogg
 • Konstruera en mässmonter
 • Muntliga redovisningar genom PRAO mässa

Du kommer att få tillfälle till att utveckla din förmåga att reflektera över hur människor och samhälle påverkar varandra. Dessutom kommer du att få lära dig olika begrepp i ämnet som du sedan ska kunna använda när du förklarar och diskuterar i ämnet. Du kommer också att få tillfälle att träna din förmåga att se samhällsfrågor ur olika perspektiv (analysera).

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

Din muntliga presentation i din blogg där du har anpassat ditt språk och innehåll för olika former av mottagare. Din förmåga att hålla dig till ämnet, samt att svara på frågorna som tillhör denna uppgift. Din förmåga att hantera digitala verktyg, för att planera och genomföra skriftliga och muntliga presentationer. Jag kommer även att bedöma din förmåga till beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande blogg inlägg.

 

bloggsidor:

www.blogg.se

www.nouw.com   

www.wordpress.com

www.webnode.se

www.blogspot.com

www.blogger.com (googles egen domän)

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • PRAO uppgift

 • PRAO mässa

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  SvA  7-9
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9
 • Texter i komplexa digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  SvA  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: