Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Film

Skapad 2018-10-21 12:56 i Tunaskolan särskolan Lunds för- och grundskolor
Med hjälp av filmmediet ska vi arbeta tematiskt och ämnesövergripande utifrån individuella och gemensamma mål.
Grundsärskola 1 – 3 Vardagsaktiviteter Motorik Verklighetsuppfattning Kommunikation Estetisk verksamhet
Med hjälp av filmmediet ska vi arbeta tematiskt och ämnesövergripande utifrån individuella och gemensamma mål under läsåret 18/19.

Innehåll

 

Undervisningen innehåll:

Arbetet syftar till att eleverna ska få:

 • sinnesupplevelser genom film
 • se på olika sorters filmer, både i skolan och ute i samhället
 • delta i att göra film
 • en förståelse för hur man beter sig när man tittar på film i offentliga sammanhang
 • bearbeta frågeställningar och utveckla kunskaper genom filminnehållet
 • en djupare förståelse för de mål de arbetar med genom filmer
 • samarbeta kring filmskapande
 • lära sig enkel teknik på iPad som är användbar vid filmskapande

 

 

Bedömning:

Under arbetets gång, och skriftligt i slutet av arbetsområdet, kommer vi att bedöma elevernas förmåga att 

 • koncentrera sig på ett filminnehåll både i skolan och på offentlig plats
 • kunna återberätta och återkoppla till innehållet i filmer i efterhand och i skilda sammanhang
 • delta i filmskapande
 • uppföra sig på ett socialt accepterat sätt vid offentlig filmvisning
 • samarbeta kring filmskapande
 • använda sin iPad vid filmskapande

 

Elevernas individuella mål följs upp i respektive IUP.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9
 • Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
  ES   9
 • Dessutom deltar eleven i att undersöka vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender och musik kan påverka individen.
  ES   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.
  VAA   9
 • Eleven deltar i undersökningar av hur några tekniska föremål används och fungerar och i kommunikation om hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: