Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia, Efterkrigstiden - Kalla kriget

Skapad 2018-10-21 14:35 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Historia
Andra världskriget är slut och segrarmakterna med stormakterna USA och Sovjetunionen i spetsen ska nu leda världen in i en ny tid. Det visar sig snabbt att de har mycket olika åsikter om hur detta skall gå till och denna konflikt leder till vad vi brukar kalla för det ”Kalla Kriget”. Perioden kommer pågå från 1946 till 1989

Innehåll

Arbetsmaterial: Läroboken ”Utkik Historia” s. 252 – 280.  Anteckningar och svar på instuderingsfrågorna. Eventuellt ser vi också en film

Utvärdering: diskussionsuppgifter under arbetets gång samt ett avslutande prov.

 

Tre utifrån kunskapskraven övergripande frågor som du hela tiden ska tänka på när du läser om Efterkrigstiden

 • Vilka var de ledande länderna under Efterkrigstiden och på vilka olika sätt försökte dessa få ytterligare makt?
 • Vilka konflikter bedömer du som de allvarligaste under efterkrigstiden? Varför? Vad hände? Vad hade kunnat hända?
 • Finns det fortfarande kvar olösta konflikter från den hör tiden? Vilka i så fall och hur allvarliga anser du dem vara?

Bedömning – Kunskapskrav från LGR 11

 • TIDSPERIODER 
 • SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGAR, LEVNADSVILLKOR & HANDLINGAR
 • VILLKOR OCH VÄRDERINGAR.
 • UNDERSÖKA UTVECKLINGSLINJER
 • FORTSÄTTA UTVECKLINGSLINJER
 • ANVÄNDA KÄLLMATERIAL
 • HISTORIANS ANVÄNDNING
 • HISTORISKA BEGREPP

 

Centralt innehåll som behandlas i detta arbetsområde

 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.
 • FN, nordiskt samarbete och framväxten av den europeiska unionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: