Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 Akustik

Skapad 2018-10-21 14:42 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Lpp om området akustik (ljud) för årskurs 8 på Liljeborgsskolan i Trelleborg.
Grundskola 8 Fysik
Arbetsområde om ljud

Innehåll

Konkretiserade mål

Detta innebär att du ska:

 • med hjälp av viktiga ord/begrepp från området kunna beskriva och förklara hur ljud uppstår och fungerar.
 • kunna förklara och beskriva begrepp kopplade till området: svängningstid, frekvens,våglängd, tonhöjd, tonstyrka, infraljud, ultraljud, buller och ljudnivå. 
 • kunna bresonera hur ljud kan påverka vår hälsa.
 • hitta åtgärder som kan bidra till en bättre miljö/hälsa.

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med texter och film.  Det kommer att ges möjlighet till att redovisa sina kunskaper muntligt eller skriftligt i slutet av området.

Bedömning

Utifrån matrisen nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Ljud

Förmåga att beskriva och förklara

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samband ljud och dess funktion
Använda begrepp
Du kan använda några tydliga ord/begrepp från området énär du beskriver eller förklarar.
Du kan använda några svårare ord/begrepp från området när du beskriver eller förklarar.
Du kan använda svårare ord/begrepp med med detaljer från området när du beskriver eller förklarar.
Ljud i vardagsliv och samhälle
Förklara begrepp
Du kan ge enkla beskrivningar av hur ljud fungerar utifrån exempel i vardagslivet och i samhället.
Du kan ge beskrivningar med mer innehåll av hur ljud fungerar utifrån exempel i vardagslivet och i samhället.
Du kan ge beskrivningar som är väl formulerade med djupare innehåll av hur ljud fungerar utifrån exempel i vardagslivet och i samhället.
Människans och teknikens miljöpåverkan
Hur påverkas människans hälsa
Du kan resonera med några enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur människan och tekniken påverkar miljön.
Du kan resonera med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur människan och tekniken påverkar miljön.
Du kan resonera med välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur människan och tekniken påverkar miljön.
Hållbar utveckling
Åtgärder
Du kan visa på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan visa på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan visa ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: