Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, procent och proportionalitet Ma nr 3 ht 18 år 6

Skapad 2018-10-21 18:51 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Detta är Palettskolans LPP-mall för hösten-11. Glöm ej att ta bort denna och annan irrelevant text när du kopierat mallen.
Grundskola 6 Matematik
Du ska handla ett par jeans och har hittat två par som är precis lika snygga. Vilket par ska du köpa om du vill handla de billigaste? Ska du ta paret som kostar 429 kr eller de som kostar 599 kr, men där det är 30 % rabatt?

Innehåll

Mål med arbetet

Du ska utveckla kunskaper om

 • att jämföra tal i bråkform
 • att addera och subtrahera tal i bråkform och tal i blandad from
 • beräkningar med tal i procent form, (del av antal, prishöjning och prissänkning)
 • proportionella samband

Arbetssätt

Enskilt, i par, i grupp och gemensamt i klassen.

Eleverna använder matematikboken- Koll på matematik 6A, löser uppgifter på lösblad, skriver på mini white-boards, spelar spel, "Binglar" m.m.

Redovisningsform

Muntligt och skriftligt.

Små diagnoser under arbetet med arbetsområdet.

Avslutande större diagnos/prov.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att

 • att jämföra tal i bråkform
 • att addera och subtrahera tal i bråkform och tal i blandad from
 • beräkningar med tal i procent form, del av antal, prishöjning och prissänkning
 • proportionella samband

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: