Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Realism

Skapad 2018-10-21 19:03 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Mall att skapa egen LPP enligt Oskarshamnsmodellen. Gör så här: Kopiera mallen och koppla till önskade ämnen i lgr11 samt välj åldrar på eleverna den ska användas för. Spara utkast och gå sen in och fyll på med innehåll - i de vita fälten. Rubrikerna ska vara kvar. OBS! Du behöver inte skriva in kursplanernas delar utan kan koppla till dem via "koppla" knappen.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Realism: När? Vad skrev man om? Varför skrev man om just det? Vilka författare fanns under realismen? Häng med på en litterär resa tillbaka till 1800talet.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Att du ska möta och få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och olika delar av världen.

Att du ska få möjlighet att öva och utveckla förmågan att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. (Lgr 11, Svenska s 222)

Det centrala innehållet är hämtat från rubrikerna

 "Läsa och skriva":

Lässtategier för att förstå, tolka  och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften , avsändare och sammanhang.

"Berättande texter och sakprosatexter"

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

(Lgr 11, svenska, s 225-226)

Undervisning

Undervisningen kommer att bestå av lärargenomgångar och självstudier där du själv tar ansvar för din inlärning.

Material:

Digilär

Filmen Oliver Twist 

 

Författare och verk vi koncentrerar oss på:

 Charles Dickens-Oliver Twist

 

Visa vad du har lärt dig:

Du ska visa att du kan koppla ett verk (Oliver Twist) till tiden (realismen) och författaren. Dettta görs genom inhämtning av fakta om epoken och författaren och genom att se filmen Oliver Twist. Din slutuppgift kommer att finnas i google classroom.

 

Tidsram

v.43-46

Bedömning

Verket & upphovsmannen
Historiska & kulturella sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: