Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är teknik?

Skapad 2018-10-21 19:33 i Sörviks skola Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 4 – 6 Teknik
När man säger teknik så kanske du tänker på elektroniska saker så som dator, telefon och Ipad. Men teknik är så mycket mer än det, och det ska du få lära dig mer om i detta arbetsområde!

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du skall få förståelse för vad teknik är, samt vilka tekniska föremål och system vi har i vårt samhälle.

Arbetssätt

Läsa texter, svara på frågor

Arbeta med begreppen som hör till arbetsområdet

Arbeta på Clio online.

Praktiskt skapande

Undersökningar/experiment

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbetsområde skall du:

* kunna ge exempel på tekniska föremål som vi använder oss av i vardagen.

* kunna förklara vad ett tekniskt system är samt kunna berätta om hur vatten- och avloppssystemet fungerar.

* ha designat dina egna teknikglasögon.

* deltagit i ett experiment där vi undersöker hur olika typer av papper/material reagerar med vatten.

* ha deltagit i diskussioner där du använder dig av begreppen som hör till arbetsområdet.

Hur du får visa vad du kan

Genomföra dina arbetsuppgifter

Delta i diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: