Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ev./Bild 19/20

Skapad 2018-10-21 20:00 i Tullbroskolan sär Falkenberg
Grundsärskola 1 – 9 Estetisk verksamhet
Genom att du ges möjlighet att arbeta med skapande verksamhet kan du bearbeta intryck och utveckla din kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga. Ge dig nya kunskaper om estetisk verksamhet samt möjlighet att delta i samhällets kulturliv och i annan social gemenskap.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska i undervisningen ges möjlighet att utveckla :

* förmågan att ta ett personligt ansvar, genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen.

* din kreativitet, nyfikenhet, och skapande förmåga. 

Dina kunskaper om

* olika sätt att skapa inom det estetiska ämnesområdet.

* färg, form, struktur och olika tekniker.

 Din förmåga att: 

* använda olika material, tekniker, redskap och verktyg.

* inspireras till intresse för estetiska uttrycksformer och traditioner.

* stimuleras att ta del av samhällets kulturella utbud vilket kan öka delaktigheten i sociala sammanhang.

* utveckla kunskaper om ämnesspecifika begrepp.

* arbeta enskilt och i samarbete med andra.

 Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma:

Dina kunskaper om:

* färg, form, struktur och olika sätt att skapa i bildundervisningen.

Din förmåga att delta i att:

*  ta ett personligt ansvar, genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen.

* framställa bilder och olika föremål, enskilt och i samarbete med andra.

* välja och använda olika material,tekniker, redskap och verktyg.

* delta i att undersöka hur bilder från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.

* arbeta enskilt och att samarbete med andra.

Bedömning kommer att göras genom:

* samtal om våra alster efter en enkel mall efter varje lektionstillfälle.

* vad/ hur har vi gjort? Kan vi göra på annat sätt? 

* sk. "kompisbedömning" med bestämda frågor.

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att delta i planering och utvärdering av bildundervisningen.

Bildlektionerna kommer att ingå i olika temaområden som vi arbetar med. 

"De fyra årstiderna" "Växter och djur i naturen"

Vi kommer att arbeta med olika material, färger, tekniker till exempel teckning, målning och modellering.

Vi besöker olika estetiska verksamheter i samhället, tittar på bilder, konstföremål och hantverksföremål från

olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.

Undervisningen kommer att göras individuellt och i olika grupper.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-9
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-9
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
  ES  1-9
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-9
 • Arbetsbeskrivningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  1-9
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  1-9
 • Konst, arkitektur och design i samhället.
  ES  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9
 • Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: