Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra - likheter, ekvationer, uttryck

Skapad 2018-10-21 20:33 i Hosiannaskolan Grundskolor
*Algebra- likheter, ekvationer, uttryck. * Addition- Strategier uppställning, talområde 0-10000 * Symmetri *Subtraktion strategier uppställning med växling talområde 0-10000. * Problemlösning- rita, pröva, tabell
Grundskola 3 Matematik
*Algebra- likheter, ekvationer, uttryck. * Addition- Strategier uppställning, talområde 0-10000 * Symmetri *Subtraktion strategier uppställning med växling talområde 0-10000. * Problemlösning- rita, pröva, tabell

Innehåll

Du kommer att vidareutvecklar kunskap om 

 • Algebra i form av likheter, ekvationer och uttryck.
 • beräkningsstrategier i addition och subtraktion.
 • symmetri och symmetrilinjer.

Begrepp 

 • Algebra - Bokstavsräkning, det obekanta betecknas av en bokstav. 
 • Matematisk likhet- lika mycket på båda sidor om likhetstecknet = 
 • Ekvation- uttryck som innehåller en likhet, det obekanta symboliseras av en bokstav. t ex 4+ a = 9,    a= 5 
 • Uttryck - symboler för tal(t ex bokstäver) som beskriver en beräkning.
 • Symmetri - spegelsymmetri uppstår när en figur kan delas så den ena delen blir den andras spegelbild.
 • Symmetrilinje - linje som delar en figur i två lika delar.
 • Strategi - metod för att utföra en beräkning
 • Algoritm -  Ett antal läsningssteg utförd i en speciell ordning.
 • Aritmetik - beräkningar i addition och subtraktion.

 

Metodförmåga

 • använda huvudräkning och skriftliga metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal

 • välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer.

Kommunikations- och resonemangsförmåga

 • beskriva/redovisa kunskaper om addition och subtraktion med olika uttrycksformer, t ex bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa .
 • föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.
 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om geometriska objekt. 

 

Det centrala innehållet behandlas 

 • genomgångar
 • diskussioner i helklass och mindre grupper
 • arbete i "Koll på matematiken"

 

Eleverna visar sina kunskaper 

 • i det dagliga arbetet under lektionerna 
 • muntliga diskussioner och resonemang
 • visar genom olika matematiska uttrycksformer
 • Mattekollen 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: