Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eget slöjdprojekt åk 8 - ht-19 / vt-20

Skapad 2018-10-21 21:14 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 8 Slöjd
Under perioden kommer du att planera och driva ett eget slöjdprojekt. Du kommer att tillverka minst en produkt utifrån gemensamma genomgångar och dina egna idéer. Du kommer att lära dig mer avancerade hantverkstekniker och utveckla dina kunskaper inom färg, form, design, konstruktion och kvalité.

Innehåll

Syfte

Förmågor/kunskapskrav som kommer att bedömas

Undervisning - så här arbetar vi

 • Skapa en ritning eller modell av det arbete som du ska genomföra.
 • Motivera dina val av färg, design och tekniker i en löpande dokumentation.
 • Genomför arbetet som du planerat utifrån tidigare erfarenheter, gemensamma genomgångar och egna idéer.
 • Efter genomfört arbete gör du en presentation och motiverar dina val av färg, form, design, slöjdtekniker och verktyg.

 

 

Bedömning

 • Hur du formger och framställer ditt slöjdföremål.
 • Hur du använder hatverkstekniker, verktyg och maskiner.
 • Att du tänker på materialval, miljöaspekter och kvalité.
 • Att du utvecklar dina idéer och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
 • Att du ger ett enkelt omdöme om din arbetsinsats och de val du gjort, med viss användning av slöjdspecifika begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Eget slöjdprojekt åk 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Din förmåga att formge och framställa slöjdföremål.
Du får mycket stöd och hjälp med tydliga instruktioner om vad och hur du ska göra i ditt arbete. Du fullföljer inga egna idéer och gör bara det som krävs.
Du får stöd och hjälp med instruktioner om vad och hur du ska göra i ditt arbete. Du kan göra enkla val som har betydelse för det färdiga arbetet.
Du visar att du förstår hur olika tekniker och material kan kombineras. Du gör slöjdarbetet på ett traditionellt sätt med viss personlig prägel.
Du visar att du kan göra kreativa och medvetna val för att få ett personligt arbete med god kvalitet. Du genomför ditt arbete till stor del självständigt.
Din förmåga att utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter välja tillvägagångssätt och ge motiveringar till dina val
Du gör ditt slöjdarbete utifrån tydliga instruktioner med mycket enkla tekniker. Du ger sällan motiveringar till dina val under arbetets gång
Du gör ditt slöjdarbete utifrån instruktioner, väljer oftast tekniker och moment som du har gjort tidigare. Du kan ge enkla motiveringar till dina val.
Du väljer oftast själv hur du ska göra ditt arbete men vill följa instruktioner som ger dig en utveckling av tekniker och moment. Du kan ge tydliga motiveringar till dina val.
Du väljer tillvägagångssätt i slöjdarbetet som är lite svårare och utvecklande för dig. Du ger starka och tydliga motiveringar till dina val, som är väl genomtänkta.
Din förmåga att utveckla idéer till ditt slöjdarbete.
Du har svårt att komma på idéer som är realistiska för ditt arbete. Du ser inte möjligheter i böcker och annat inspirationsmaterial. Du får stöd och hjälp för att komma igång.
Utifrån böcker och annat inspirationsmaterial har du en tanke med din idé men du vet inte hur du ska förverkliga den i ditt arbete. Med stöd och hjälp klarar du det.
Utifrån böcker och annat inspirationsmaterial får du fram idéer till arbete som du ska göra. Du har en klar tanke med ditt arbete och kan förklara den.
Du har lätt för att utveckla idéer och du vet hur du ska överföra dem i ditt arbete. Din idé och tanke med uppgiften framgår på ett tydligt sätt.
Din förmåga att kombinera material och hantverkstekniker med hänsyn till slöjdarbetets form och funktion.
Du visar att du till viss del kan förstå hur olika tekniker och material kan kombineras. Det finns brister i ditt sätt att utföra arbetet. Du får stöd och hjälp för att få ett resultat som fungerar till det som slöjdarbetet är tänkt till.
Du väljer material till ditt slöjdarbete men du visar viss osäkerhet och behöver stöd med dina val. Utifrån instruktioner gör du ditt slöjdarbete på ett traditionellt sätt. Slöjdarbetet håller en relativt god kvalitet.
Du visar att du förstår hur olika tekniker och material kan kombineras. Utifrån korta instruktioner gör du arbetet på ett traditionellt sätt, med viss personlig prägel. Slöjdarbetet håller en god kvalitet.
Du visar en välutvecklad förmåga med idéer som ger ditt slöjdarbete en mycket personlig prägel. Du arbetar till stor del självständigt med svårare tekniker och moment. Slöjdarbetet håller hög kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: