Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyckostjärnan, förskoleklass FA

Skapad 2018-10-21 22:28 i Stordammens skola Uppsala
Språkarbete som baseras på arbetsmaterialet Lyckostjärnan, som riktar sig specifikt mot förskoleklass.
Grundskola F Svenska Svenska som andraspråk
Under året i förskoleklass kommer vi att arbeta med Lyckostjärnan Vi kommer att träna på att lyssna, att öva på läsförståelse, samt att börja lära oss om bokstäverna och deras ljud.

Innehåll

Koppling till Lgr 11 del 1

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Konkretisering av mål, dessa kunskaper/färdigheter ska eleverna ges möjlighet att utveckla:

Eleven ska få erfarenheter av att samtala kring en gemensam text.

Eleven övar läsförståelse.

Eleven ska ges möjlighet att upptäcka bokstävernas funktion. 

Eleven ska få möjlighet att identifiera ljud i enklare ord som de är bekanta med. 

Arbetsformer:

 • vi arbetar i storgrupp, smågrupper, par och individuellt.
 • vi övar pennfattning.

Dokumentation och utvärdering:

 • arbete i arbetsbok och samtal parvis kring det enskilda arbetet.
 • vi gör en gemensam utvärdering av arbetsboken.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: