Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 18 och vt 19 åk 7 Mu Musikens sammanhang och funktioner, instrumentkunskap STT

Skapad 2018-10-21 22:34 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP om de instrument vi använder i ensemblespel.
Grundskola 7 Musik
Instrumentkunskap åk 7, Gitarr, bas, piano och trummor

Innehåll

Musikens sammanhang och funktioner, instrumentkunskap åk 7 läsåret 2017/2018

Mål för elev

 • Du utvecklar din förmåga att känna igen hur de olika instrumenten låter
 • Du utvecklar din förmåga att lyssna till hur man använder instrument i olika musikstilar
 • Du utvecklar dina kunskaper om olika instrument och hur de är byggda
 • Du utvecklar dina kunskaper om till vilken instrumentgrupp de tillhör

Innehåll


Du kommer att

 • lära dig fakta om olika instrument
 • lyssna på och resonera kring hur olika instrument är uppbyggda och till vilken instrumentgrupp de tillhör
 • lära dig hur instrument kan användas på olika sätt i olika musikstilar och sammanhangGenomförande

Vi kommer att i samband med samspel

- ha genomgångar och läsa stenciler om de instrument vi använder i samspel.
- lyssna på hur de olika instrumenten låter och hur man kan använda dem i olika musikstilar och sammanhang.
- ha läxa och förhör 

 

 

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att:

 • använda faktakunskaperna som grund för att kunna urskilja olika instrument och instrumentgrupper
 • använda faktakunskaperna som grund för att kunna resonera kring och beskriva användningsområden för instrumenten
 • genom lyssning känna igen olika instrument och instrumentgrupper


Olika kvalitetsnivåer för detta anges i bedömningmatrisen

Kursplanemål

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att

 • utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter.
 • utveckla sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

 

 

Matriser

Mu
Musikens sammanhang och funktioner åk 7 läsåret 2017/2018

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysera och samtala om musik.
Eleven kan föra...resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har har haft för individer och samhällen
...enkla och till viss del underbyggda...
..utvecklade och relativt väl underbyggda...
...väl utvecklade och väl underbyggda...
Dessutom kan eleven i... urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt ... urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang
...viss utsträckning med viss säkerhet
...relativt hög utsträckning med relativt god säkerhet
...hög utsträckning med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: