Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik för åk 6, Multiplikation och division

Skapad 2018-10-22 07:18 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola 6 Matematik
I arbetsområdet får du bland annat lära dig metoder för multiplikation med stora och små tal, metoder för division med 10, 100 och 100 samt metoder för multiplikation och division av tal i decimalform.

Innehåll

Multiplikation och division

1. Arbetsområde multiplikation och division

- metoder för multiplikation med stora och små tal

- metoder för division med 10, 100 och 1000

- metoder för multiplikation och division av tal i decimalfor

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få lösa olika matematiska problem, samt färdighetsträna i boken Gamma. Du kommer även att få lyssna till genomgångar och delta i diskussioner om matematiska problem, både i helklass och mindre grupp. 

5. Bedömning

Ditt deltagande i genomgångar och diskussioner bedöms löpande. Vid slutet av varje arbetsområde får du göra en diagnos för att kolla att du inhämtat de kunskaper som krävs. Efter det blir det repetition och sedan en provräkning för att läraren skall kunna bedöma dina kunskaper.

6. Kunskapskrav

- Du skall känna till metoder för multiplikation med stora och små tal.

- Du skall känna till metoder för division med 10, 100 och 1000.

- Du skall kunna metoder för multiplikation och division av tal i decimalform.

7. Matris

Se nedan

Uppgifter

 • Provräkning arbetsområde Multiplikation och division

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik för åk 6, Multiplikation och division

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Resonemang och kommunikation
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om t ex rimlighet och du kan redogöra för och samtala om hur du har löst olika uppgifter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om t ex rimlighet och du kan redogöra för och samtala om hur du löst olika uppgifter på ett ändamålsenligt sätt.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om t ex rimlighet och du kan redogöra för och samtala om hur du löst olika uppgifter på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Aspekt 2
Begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Du visar att du har grundläggande kunskaper om de matematiska begrepp som tas upp i arbetsområdet.
Du visar att du har goda kunskaper om de matematiska begrepp som tas upp i arbetsområdet.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om de matematiska begrepp som tas upp i arbetsområdet.
Aspekt 3
Metod
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du visar att du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Du visar att du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du visar att du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.
Aspekt 4
Problemlösning
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Du visar att du kan lösa enkla problem som berör arbetsområdet på ett i huvudsak fungerande sätt, genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du visar att du kan lösa enkla problem som berör arbetsområdet på ett relativt väl fungerande sätt, genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du visar att du kan lösa enkla problem som berör arbetsområdet på väl fungerande sätt, genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: