Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sång och samspel

Skapad 2018-10-22 07:22 i Ängslyckans förskola Helsingborg
Förskola
Barnens intresse för sång och musik får utlopp när vi sjunger, dansar och samspelar i grupp. Fokus kommer att ligga på att sjunga, men vi strävar efter att utforska flera olika uttrycksformer.

Innehåll

Prioriterade mål för verksamheten 2018-19:

 • Barn är delaktiga och har ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll (Lpfö)

 • Barn möter varierande miljöer och material både ute och inne som skapar olika möjligheter att fördjupa sig i sitt utforskande (Lpfö)

 • Alla barn vara trygga och uppleva sitt värde oavsett kön, förmåga eller ursprung (Lpfö och D:L) 

 

Syfte med projektet:

Uppmärksamma barnens intresse för sång och musik. Vi lyssnar ofta på musik och strävar successivt mot att barnen själva ska sjunga och uttrycka sig, snarare än att "bara" konsumera musik. När vi sjunger tillsammans tränar vi turtagning, språk och samspel, gemensamma regler och respekt för varandra.

 

Genomförande av projektet:

Planerade och spontana stunder för sång och samspel. Det ska vara roligt och meningsfullt att delta, så deltagande är frivilligt, men de som väljer att delta följer våra gemensamma regler annars får de välja en annan aktivitet. 

 • Sångpåse: för att samla barnen och åtminstone initialt erbjuda en form av spänningsmoment när de turas om att dra sånger (figurer som representerar en särskild sång). Innehållet kan dessutom lätt bytas ut, t.ex. till föremål med lite klurigare tolkningsmoment, projekt- eller högtidsbaserat. 
 • Sångbok: hänger framme tillgänglig för barnen. Innehåller bilder och namn på olika låtar de kan välja i en sångstund, sjunga för varandra eller använda på ett helt annat sätt.
 • Digitala möjligheter: Vi strävar efter att använda appar som bidrar till utvecklingen av projektet och/eller våra prioriterade mål.
  • Video Star där barnen själva kan göra en musikvideo (de sjunger inte själva) med färdig musik och häftiga bildeffekter. Barnen tränar självständighet i sitt utforskande och samspel när de skapar tillsammans. De kan sedan själva välja att se sina videos upprepade gånger.
  • Kameran är ett enkelt sätt för oss och barnen att fota och filma, både för dokumentation och i skapande syfte. 
  • Youtube finns som inspirationskälla; när vi dansar, sjunger, skapar stämning m.m.

 

Dokumentation och utvärdering av projektet:

Vi kommer att dokumentera projektet kontinuerligt på Unikum. Barnen kommer få möjlighet att ta del av sin dokumentation både digitalt och analogt (t.ex. väggdokumentation m.m.). Arbetslaget reflekterar parallellt med dokumentationen för att få syn på barnens processer och intressesfärer. I slutet av projektet sker utvärderingen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: