Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik ht18

Skapad 2018-10-22 07:54 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Teknik utifrån sagan Alla får åka med

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Teknik / Alla får åka med

Tidsperiod: v. 43-47

Förskolans namn: Skogsgläntans Förskola

Grupp: Dungen

Barnens ålder: 1-2

År och datum: 181022

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Teknik

- Hjulet

-

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Vi vill ge barnen möjlighet att uppleva och utforska enkel teknik i vardagen.
- Vi kommer att lägga extra fokus på HJULET.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Utifrån dokumentationer som är tillgängliga för barnen, samt spaltdokumentationer från Naturvetenskapsarbetet (rulla) utmanar vi och tar arbetet framåt.

- Vi kommer att använda oss av böckerna ur serien De Mäktiga Fem samt tekniklådor utifrån dessa.

- Vi går på Teknikpomenad och letar hjul!

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Genom dokumentationer, bilder & spalter.

- Unikum

- Vi synliggör vad vi skapar/bygger/konstruerar.

- Vi startar upp TVn i hallen för bildspel.

Planeringen upprättad av:

- Pedagoger på Dungen

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför?

-

 

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
- Vi ser att varje barn mött, utforskat och utvecklat en förståelse för teknik.
Genom ett medvetet förhållningssätt hos oss pedagoger har tekniken hela tiden varit levande i verksamheten.

Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
- Genom att göra projektet synligt på olika sätt i våra lärmiljöer har barnen själva kunnat arbeta med teknik utifrån projektet. Barnen har utforskat teknik och utmanat oss pedagoger i att erbjuda nya utmaningar i vårt teknikfokus. Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
- Vi kan se att barnen samtalar om och och leker med  hjul, de hämtar och upptäcker saker som kan rulla, de jämför och rullar! 
Utifrån våra spaltdokumentationer kan vi säkerställa att varje barn mött tekniken utifrån vår grundtanke.


Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
- Vi fortsätter att sätta ord på tekniken även när vi går in i matematiken!Utvärderingen gjordes av:

Helene, Ulla & Jossi

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: