Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt med musik

Skapad 2018-10-22 09:05 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Musikens byggstenar, sång, spel och rörelse i åk 1.
Grundskola 1 Musik

Vi upptäcker musik på olika sätt genom sång, spel och rörelse.

Vi tränar och lär oss om musikens byggstenar, som puls, takt och rytm, starkt och svagt, högt och lågt.

Vi lär oss sånger, både äldre och nya, om årstider, månader, väder och annat.

Vi testar olika rytminstrument och övar på att både sjunga och spela tillsammans.

Vi tränar och lär oss notvärden och tonnamn och provar att spela efter symboler (noter, färg och form).

Vi visar musik i rörelse och tränar på att både improvisera och komponera.

Ord som vi tränar:
Puls, takt, rytm.
Fjärdedel, åttondel, helnot och halvnot.
Improvisation - improvisera.
Komposition - komponera.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Musicera

 • Sjunga tillsammans och lära nya sånger.
 • Spela tillsammans på olika rytminstrument, tex tonboxar.

Skapa/uttrycka

 • Visa musik i rörelse - tex följa musikens puls eller anpassa rörelser efter musikens karaktär.
 • Improvisera och komponera - både i rörelse och musik.

Musikens sammanhang

 • Använda och förstå notvärden - helnot, halvnot, fjärdedel, åttondel.
 • Samtala om och analysera de instrument vi använder - tex hur storlek påverkar tonhöjd och material påverkar klang.
 • Samtala om och pröva hur musik påverkar tankar och rörelser.

Så här arbetar vi

 • Sjunga olika sånger, bland annat visor av Lennart Hellsing, Alice Tegnér och Kerstin Andeby med flera.
 • Spela rytminstrument tillsammans.
 • Kombinera rörelse och musik på olika sätt.
 • Arbeta med olika musikbegrepp både i sång, spel, rörelse och samtal.
 • Skapa musik och rörelse både enskilt och tillsammans.
 • Undersöka notvärden.
 • Undersöka instrument.

Bedömning

Vi ska bedöma din förmåga att:

Musicera

 • delta i gemensam sång.
 • delta i ensemblespel (när vi spelar tillsammans).

Skapa/uttrycka

 • delta i skapande övningar.
 • följa instruktioner.
 • pröva och ompröva idéer.

Musikens sammanhang

 • delta i samtal och analyser av musik, instrument och notvärden.
 • använda musikbegrepp som puls, takt, helnot, halvnot, fjärdedel, åttondel, improvisation och komposition.

Hur ska vi bedöma?

När du deltar visar du dina förmågor.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Musikens ABC

Musicera

 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sång
 • Mu  E 6
Jag lyssnar när de andra sjunger.
Jag deltar när vi sjunger. Jag försöker lyssna på de andra som sjunger och på instrumenten som spelar till. Jag försöker följa tonhöjd och rytm.
Jag deltar när vi sjunger. Jag lyssnar på de andra som sjunger och instrumenten som spelar till. Jag följer tonhöjd och rytm.
Jag deltar när vi sjunger. Jag lyssnar på de andra som sjunger och på instrumenten som spelar till. Jag följer tonhöjd och rytm. Jag hör om jag sjunger fel och kan då rätta till det.
Spel
 • Mu  E 6
Jag lyssnar när de andra spelar.
Jag deltar när vi spelar instrument. Jag behöver hjälp för att följa puls, takt och rytm.
Jag deltar när vi spelar instrument. Jag följer puls, takt och rytm.
Jag deltar när vi spelar instrument. Jag hjälper till att hålla puls, takt och rytm. Jag kan visa och hjälpa en kompis.

Skapa/Uttrycka

 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skapa
 • Mu  E 6
Jag deltar när vi uttrycker musik i rörelse, komponerar och improviserar.
Jag försöker att följa instruktionen. Jag prövar ett eller två sätt.
Jag följer instruktionen. Jag prövar olika sätt för att bli nöjd.
Jag följer instruktionen. Jag prövar och omprövar tills jag bli nöjd.

Musikens sammanhang

 • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samtal om musik
 • Mu  E 6
Jag lyssnar när vi samtalar.
Jag deltar när vi samtalar. Jag berättar hur och vad jag tänker om jag får en fråga. Jag kan använda musikbegrepp om jag får hjälp.
Jag deltar när vi samtalar. Jag berättar hur och vad jag tänker. Jag använder några musikbegrepp på egen hand.
Jag deltar när vi samtalar. Jag berättar hur och vad jag tänker. Jag använder några musikbegrepp på egen hand och på rätt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: