Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktion

Skapad 2018-10-22 10:10 i Salladsgatans förskola Helsingborg
Förskola
Vi har uppmärksammat barnens intresse för att konstruera med olika material. Därför startar vi nu upp ett tema där barnen utmanas i olika aktiviter med konstruktion som utgångspunkt. Ansvarig för temat är vår lärarstudent Elin.

Innehåll

Varför valde ni detta projekt?

Temat valdes utifrån ett uppmärksammande av barnens intresse för konstruktioner av olika slag. 

Hur tar ni tillvara på barnens intressen och erfarenheter? 

Temat utgår ifrån barnens intresse. 

Hur synliggör ni projektet i lärmiljön?

Genom att uppmärksamma vilka olika konstruktioner som gömmer sig i verksamheten. Vi gör fotodokumentationen tillgänglig i verksamheten.

Vilka metoder, arbetssätt och strategier tänker ni använda er av?

Vi kommer att testa på olika aktiviteter: Vi kommer att ge dem olika tekniska och fysiska dilemman att lösa. Problemlösning kommer alltså vara centralt i temat.

Hur tänker ni utmana barnens språkliga och kommunikativa förmåga (samtliga uttrycksformer)? 

Genom att föra diskussioner med barnen. Vi kommer visa bilder, benämna tekniska/fysiska begrepp, skriva ner barnens tankar och återkoppla med barnen. 

Hur tänker ni utmana barnens matematiska och naturvetenskapliga förmågor?

Vi kommer att genomföra aktiviteter som utmanar barnen inom den matematiska aktiviteten design. Inom naturvetenskapens område kommer vi att prata om fenomenet fästa

Hur tänker ni arbeta med barnens delaktighet och inflytande?

Vi kommer att skriva ner barnens tankar och ställa mycket ”hur frågor” där barnens svar/funderingar leder projektet vidare. 

Hur tänker ni göra föräldrarna delaktiga? 

Genom dokumentation i unikum. 

Hur tänker ni följa upp och utvärdera ert arbete?

Reflektera över dokumentationen tillsammans. När Elin (lärarstudent) kommer ut på nästa vfuperiod återkopplar vi till temat och ser om/hur det utvecklades.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: