Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Äventyret teknik 22/10

Skapad 2018-10-22 10:20 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Guldlock och de tre björnarna

Tidsperiod:okt-nov

Förskolans namn:skogsgläntan 

Grupp:Äventyret

Barnens ålder:2-5

År och datum::22/10-18

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- värdegrund - Teknik

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- hitta teknik i vardagen.
Utifrån projektet kommer vi erbjuda att konstruera sagan i återanvändnings material ( mjölklådor) vi har konstruerat Björnarna med hjälp av ljusteknik, hur får vi dem att stå?? Kan barnen hitta någon lösning?

Vi konstruerar i olika material, frågar om torget kan ställa ordning ex gipsbindor.

 

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-se ovan
Tre spaltaren, foto samt andra estetiska göromål.


Alla pedagoger på avdelningen.

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-

Vi synliggör barnens arbeten på väggar och i unikum.

Planeringen upprättad av:

sara, Linda och Ulrika 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför?

-

 

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-
Vi har konstruerat olika saker till vårt projekt, hus, björnar och ställt iordning miljön. Några har fått konstruerat utifrån projektet i lera. 

Vi har sett film, läst böcker  om de mäktiga fem. Vi har arbetat lite mer med lutande planet och några har fotat och hittat lutandeplanet utomhus.

Vi har inte hunnit erbjuda gips...

Barnen har skapat i olika material och använt enkel teknik i vardagen utifrån deras egna intressen, 

 

Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: