Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

What is "The Media"?

Skapad 2018-10-22 11:42 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vad är egentligen media och hur ska man förhålla sig till saker man läser på nätet? Vi kommer under detta arbete att arbeta med frågor som exempelvis "Vems röst är det som hörs", "vems röst hörs inte?" och detta gör vi för att ta oss an texter på ett lite djupare plan och för att arbeta med critical literacy.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi arbetar med olika texter från section 1 "The Media"

Vi tittar på Ted-Talk och diskuterar innehållet

Vi tittar på en film och analyserar handlingen, även med några Critical Literacy frågor

Vi lyssnar på olika texter

Vi arbetar med grammatik och sambandsord för att utveckla vårt språk

Hur ska vi arbeta?

Här beskriver du metoder och arbetssätt. 

- När vi skriver använder vi oss av olika skrivmallar

- Vi arbetar digitalt och icke digitalt

- Vi kommer arbeta i grupp och enskilt för att tillsammans lära av varandra

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Ni väljer fokus på den skriftliga analysen av filmen

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Genom att vara aktiv i gruppdiskussioner

I en skriftlig analys/recension av film

I ett hörförståelsetest

I ett läsförståelsetest

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Se Classroom + Google-kalendern för detaljerad information

Matriser

En
What is "The Media"?

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hörförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Läsförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Analys
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: