👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Albanska åk 1

Skapad 2018-10-22 11:51 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Barnen arbetar med bokstavsinlärning och med att komma igång och utveckla sin förmåga att läsa och skriva kortare texter. Vi samtalar om gemensamma upplevelser för att utveckla förmåga i att tala, lyssna och samtala.
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Detta läsår kommer eleverna att utveckla sin läsning, sin läsförståelse och sina lässtrategier. De kommer också att utveckla sitt skrivande och sin förmåga att berätta. Eleverna kommer även att öva sig i att samtala och att lyssna.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll (Lgr11)

Undervisningen i ämnet albanska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om albanska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisning:

 • Bokstavsinlärning: Vi jobbar med alfabetet, lyssnar på bokstavsljuden och tränar på att forma bokstäverna.

 • Läsning:  Vi har högläsning kontinuerligt under veckan. Eleverna lånar böcker på biblioteket för att stimulera läsningen. Vi ljudar och läser texter tillsammans. Vi för samtal i samband med högläsning och använder oss av lässtrategin En läsande klass. Varje vecka har eleverna läs läxa som är anpassad efter deras läsutveckling. Vi lyssnar på läsningen varje vecka.

 • Skrivning: Vi skriver ord, meningar och olika typer av texter. Eleverna skriver både enskilt och tillsammans med varandra.

 • Tala och lyssna: Vi samtalar med och lyssnar på varandra i alla skolämnen. Barnen övar på att vänta på sin tur att tala. Vi arbetar med kooperativt lärande. På klassrådet och elevrådet samtalar vi om elevernas vardag i skolan.  

Kunskapskrav åk3 (Lgr11)

Bedömning:

 • Du kan känna igen och skriva bokstäverna.

 • Du kan namnge bokstäver och kombinera bokstav och ljud.

 • Du kan läsa och skriva ord och korta texter.

 • Du kan lyssna på dina kamrater och lärare.

 • Du kan berätta om något från din vardag.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3