Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys – enskild uppgift

Skapad 2018-10-22 12:44 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 9
Nu är det dags för dig att analysera en bild! Du kommer att jobba med den här uppgiften i tre steg: du ska välja ett konstverk som du sedan gör din bildanalys på. Du ska också skriva en faktatext om konstnären som har skapat målningen samt måla en egen bild i konstnärens anda eller måla av den bild som du har valt.

Innehåll

Bildanalys – enskild uppgift

grindslanten

 

Nu är det dags för dig att analysera en bild! Du kommer att jobba med den här uppgiften i tre steg: du ska välja ett konstverk som du sedan gör din bildanalys på. Du ska också skriva en faktatext om konstnären som har skapat målningen samt måla en egen bild i konstnärens anda eller måla av den bild som du har valt.

 

STARTA MED ATT: välj en konstnär, förslag från mig är: Claude Monet, Carl Larsson, Salvador Dali, Elsa Beskow, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Jenny Nyström, Vincent van Gogh och Anders Zorn.

Du kan använda dig av böckerna som finns i bildsalen eller söka inspiration på nätet. På nätet kan du bl.a. söka på nationalmuseum.se, modernamuseet.se och youtube.se.

Tänk på att alltid uppge källan (var du har hittat bilden/texten)!

 1. V.46-48 Du ska skriva en analys av ett konstverk av den konstnären du valde. Använd dig av Checklistan till bildanalys!

Du redovisar din analys genom att skapa en film i datorn eller Ipaden.

Du ska:

 • kombinera text och röst med bilder
 • använda dig av musik som ska anpassas till bildspelet, både ljudmässigt och genremässigt
 • när du känner dig klar vill jag att du visar den för en kompis som ger dig en feedback – använd den feedbacken och redigera din film tills du är helt nöjd
 • när du är klar mailar du den färdiga filmen till mig: hanna.alexandersson@kungsbacka.se

När ni redovisar era filmer för klassen kommer vi att ge kamratbedömningar i form av två stjärnor och en önskan. Vi kommer även att tillsammans titta på hur vi har jobbat med de olika förmågorna.

 

 1. V.49-50 Du ska skriva en informationstext om konstnären:
 • när och var föddes och dog författaren
 • målade han/hon i någon speciell stil
 • privatlivet – uppväxt, utbildning, fru/barn, andra sysselsättningar, övrigt intressant
 • berätta om några kända verk som konstnären har målat

Du redovisar din text om konstnären på ett A4, du kan välja om du vill skriva för hand eller använda datorn.

 

 1. VT Nästa uppgift handlar om att du ska måla en bild på samma sätt som konstnären du har valt. Antingen målar du en egen som liknar hans/hennes verk eller så målar du av det konstverket du valt att genomföra din analys på. Jag kommer att visa dig hur vi kan dela in originalbilden i små rutor, och överföra det som finns i rutorna på ett eget papper.

Du använder papper i format A4. Först använder du blyerts, sedan färglägger du!

Ditt konstverk ska klistras på ett större bakgrundspapper, och på ramen ska konstnärens namn, konstverkets namn och ditt namn stå. Din bild och texten du skrev om konstnären ska sedan vara med på vår utställning till våren.

 

BILDANALYS CHECKLISTA:

Vad får man för upplevelse, känsla av bilden?

Avsikten med en bild är ju ofta att skapa känslor; upplevelse eller inlevelse. Det är upplevelsen som gör att man blir nyfiken och fastnar för en bild. Det första intrycket är viktigt och styr den fortsatta tolkningen.

Bildens grundbetydelser – denotationer

Vad är det i bilden som får mig att reagera? Man tittar på vad bilden föreställer, t.ex. personer, föremål, miljö och händelser. Hur är bilden uppbyggd, komposition, linjer, färger och ljus? Detta kallas bildens ”denotationer” (denotare = beteckna, märka, betyda). 

Bildens bibetydelser – konnotationer

Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? Det är nu man associerar fritt och utvecklar tankar och känslor om det som bilden berättar. Det finns föremål och handlingar som vi får gemensamma associationer till: glada människor tillsammans ger en känsla av gemenskap, ett hakkors eller en duva ger vissa associationer, grod- eller fågelperspektiv styr hur vi uppfattar en person på bilden. Varma respektive kalla färger skapar känslovärderingar om ting eller personer. Detta kallas bildens ”konnotationer” (con = med, d.v.s. betydelser man får ”med på köpet”).

Syfte

Vill den propagera, underhålla, göra reklam osv?

Matriser

Bildanalys

Bildanalys

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Du har använt dig av vissa ämnesspecifika begrepp.
I din text finns en relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
I din text finns en god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beskrivning
Du beskriver bildens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt.
Du beskriver bildens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt.
Du beskriver bildens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt.
Innehåll och digital teknik
Du kan presentera bilden med viss anpassning till syfte och sammanhang. Du gör en enkel film i Imovie.
Du kan presentera bilden med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Du gör en genomarbetad film i Imovie.
Du kan presentera bilden med god anpassning till syfte och sammanhang. Din text är utförlig. Du gör en mycket genomarbetad film i Imovie.
Tekniker
Du jobbar med en kopia/egen tolkning av din bild på ett enkelt sätt. Du behöver en del stöd i uppgiften.
Du jobbar med en kopia/egen tolkning av din bild på ett utvecklat sätt. Din tolkning är genomtänkt och har ett syfte. Du jobbar självständigt i uppgiften.
Du jobbar med en kopia/egen tolkning av din bild på ett välutvecklat sätt. Din tolkning är genomtänkt och har ett mycket tydligt syfte. Du jobbar självständigt i uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: