Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg PP Språkhistoria, dialekter, minoritetsspråk och grannspråk

Skapad 2018-10-22 13:13 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 – 9 Svenska
I det här arbetsområdet ska ni bekanta er med olika tidsperioder i den svenska språkhistorien, dialekter och minoritetsspråk. Ni ska presentera en språkhistorisk period eller ett språkligt fenomen själva och på det sättet också öva er på att sammanfatta och skriva sakprosatexter.

Innehåll

Mål

Målen med arbetsområdet är dels att ni ska se ert språk som en del av en pågående språkutveckling och känna till språkets ursprung och historia, och dels att ni ska lära er att sammanfatta och formulera sakprosa. 

Arbetets innehåll

Arbetsområdet handlar om tidslinjer i språkhistorien och om hur man sammanfattar och formulerar sig när man skriver sakprosa.

Arbetssätt och redovisningsform

Ni kommer att arbeta mycket med material från Gleerups Portal som ligger länkat på siten. Ni ska göra egna presentationer av någon historisk språklig epok i Prezi. Arbetsområdet avslutas med att ni får svara på ett antal reflektionsfrågor om språkhistorien och om er egen presentation. 

Visa din kunskap - Bedömning

Er förmåga att reflektera över språkhistorien och ert sätt att formulera och sammanfatta sakprosa kommer att bedömas. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Estetiska uttryck

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Medieanvändning och samspel
Du har gjort en presentation som innehåller olika estetiska uttryck tex bilder, tal och musik och delarna samspelar något.
Du har gjort en presentation där de olika delarna, och de olika uttrycken, gör det du vill säga mer levande.
Du har gjort en presentation med flera olika estetiska uttryck och man kan se att de olika uttrycken berikar synen på den period och det språkbruk du beskriver.
Du har gjort en presentation med flera olika estetiska uttryck och de olika uttrycken berikar förståelsen av tidsperioden och prägeln den hade på språket.

Sv
Fg - Matris Källkritik och ämnesspecifikt språk

Källkritik och ämnesspecifikt språk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sammanställning med källhänvisning
Din faktatext innehåller enkla beskrivningar och förklaringar. Den är skriven på ett enkelt ämnesrelaterat språk. Du har en ganska väl fungerande struktur.
Din faktatext innehåller beskrivningar och förklaringar. Den är skriven på ett ämnesrelaterat språk. Du har en fungerande struktur.
Din faktatext innehåller goda beskrivningar och förklaringar. Den är skriven på ett korrekt ämnesrelaterat språk. Du har en väl fungerande struktur.
Din faktatext innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar. Den är skriven på ett välformulerat ämnesrelaterat språk. Du har en genomtänkt struktur.
Källkritisk granskning
Texten innehåller citat och källhänvisningar.
Texten innehåller citat och källhänvisningar, och du diskuterar dina källor.
Texten innehåller valda citat och källhänvisningar, och du diskuterar källorna på ett bra sätt.
Texten innehåller väl valda citat och källhänvisningar, och du diskuterar för och nackdelar med dina källor på ett initierat och välformulerat sätt.

Sv
Språkhistoria

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskaper om språkhistorien
Du visar att du känner till olika tidsperioder i svenska språkets historia och kan berätta om språkliga särdrag från några av dem.
Du visar, förutom tidsperioderna, att du förstår hur olika andra språk haft inflytande på hur svenskan har utvecklats.
Din redogörelse och dina reflektionssvar visar att du kan koppla hur språket utvecklats med tidsperioderna, de andra språken och också med aspekter som ekonomi och status.
Din redogörelse visar att du känner till ett stort antal faktorer som har påverkat språket och också kan dra slutsater som är giltiga för andra språk och för sådant som kan komma att hända med språket.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: