Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturmatte

Skapad 2018-10-22 13:41 i Kristinebergs förskola Hudiksvall
Förskola
Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt:

Tidsperiod:SEPTEMBER/OKTOBER

Förskolans namn:KRISTINEBERGSFÖRSKOLA

Grupp:EKEN

Barnens ålder:4-5ÅR

År och datum::2018-10-01

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-

Naturvetenskap

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-Naturvetenskap, matematik, språk, skapande, tillit till sin egna förmåga.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-
Vi vill att barnen skall få en förståelse och kunskaper om sin omvärld som de själva är en del i.


Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Arbetet kommer att bli både i utemiljö och inomhus i mindre grupper där barnens nyfikenhet utgör en viktig del.

Vi läser böcker och visar från internet ang att skapa nyfikenhet och reflektera kring naturvetenskap.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Dokumentation på UNIKUM på varje barns enskilda lärande.Vi visar glimtar på vår dagliga verksamhet både hallen och i UNIKUM. Genom vardagliga samtal med föräldrar. Vi reflekterar tillsammans med barnen.

Planeringen upprättad av:

Jenny Frick, Ingela Stridh-Persson, Ingela Jansson

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: