Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1 ht 18

Skapad 2018-10-22 14:23 i Uggleskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
LPP Mall 1 och 2 är två kvalitetssäkrade mallar, som utgår från Lgr11, framtagna för dig som arbetar som lärare i Lunds kommunala grundskolor. De är framtagna av en arbetsgrupp.
Grundskola 1 Matematik
Vi ska arbeta med tal området 0-100 men du ska bli säker på 0-20. Du ska bli säker på olika matematiska begrepp samt träna på räknesätten addition och subtraktion.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Syftet med undervisningen i matematik är att stimulera elevens intresse för matematik och förmågan att använda matematik i vardagen. Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kunna:

 

 • Använda, utveckla och uttrycka kunskaper i matematik
 • Se sambandet antal-tal-siffra
 • Talraden 0-20
 • Ordningstalen 0-20, samt uppdelning av talen
 • Likhetstecknets betydelse
 • Dubbelt-hälften, udda-jämna tal
 • Addition och subtraktion, samt symbolerna
 • Använda lägesord som framför och bakom

Undervisningens innehåll: Vad?

 Det här ska vi göra

 • Laborera, rita och skriva på mattespråket (ex mattesagor)
 • Muntligt träna på att formulera matteproblem samt lösa dem
 • Arbeta enskilt, i par och i grupp, både inomhus och utomhus
 • Antalsräkna, para ihop med rätt symbol, ex siffra eller talbild
 • Dela upp tal
 • Placera in tal mellan 0-20 på talraden
 • Arbeta med räknesätten addition och subtraktion
 • Undersöka likhetstecknet och vad det betyder
 • Arbeta med dubbelt och hälften, udda och jämt
 • Spela mattespel
 • Gömma saker, ex knapp och sen försöka beskriva för en kompis var den är.
 • IKT genom Bingla, skolplus, Vektor
 • Spela Planetjakten 

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi arbetar med boken Mattedetektiverna, laborativt, diskussioner, både grupparbeten och enskilt. Vi arbetar både inomhus och utomhus.  

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

 

Bedömning

 Detta ska du kunna

 

 • Visa mig vad du har lärt dig genom att rita, skriva på mattespråk och berätta muntligt i talområdet 0-20
 • Para ihop siffra och talbild med rätt tal
 • Visa hur man kan dela upp ex talet 10
 • Placera talen rätt på talraden 0-20
 • Förstå addition och subtraktion
 • Förstå likhetstecknets betydelse 
 • Visa vilka tal som är udda och jämna
 • Visa dubbelt och hälften
 • Beskriva vart något är placerat i rummet med hjälp av lägesord som framför och bakom. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: