Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematiska resonemang

Skapad 2018-10-22 15:15 i Hedeskolan Tanum
Vi arbetar med att eleverna i förskoleklassen ska utveckla sitt intresse för matematik.
Grundskola F Matematik
Vi vill på ett lekfullt sätt väcka intresse för vardagsmatematiken.

Innehåll

Matematik

Målet med verksamheten

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 • Att väcka nyfikenhet och förståelse för olika delar inom matematiken.
 • Upptäcka hur man har användning för matematiken i sin vardag.
 • Få kunskap om att matematik är mer än siffror och tal.
 • Känna till några matematiska begrepp.

Verksamhetens innehåll

Mål för barnet

Vi övar olika förmågor och arbetar med

 • Geometriska former (cirkel, kvadrat, rektangel och triangel)
 • Sortera och klassificera (färg,form och storlek)
 • Jämföra och beskriva storlek (Storleksbegrepp: lång-kort, stor-liten, hög-låg, bred-smal, tjock-tunn osv)
 • Upptäcka mönster
 • Känna till lägesord. (på, i, över, under osv)
 • Känna till talområdet 0-10 (antal,siffror, dela upp talet)
 • Tidsuppfattning
 • Ordningstal

Hur?

Du kommer få arbeta på olika sätt:

 • Tänka och resonera kring matematik
 • Praktisk matematik både inne och ute
 • Vi klipper, klistrar och konstruerar former och mönster
 • Vi använder vardaglig problemlösning både enskilt och i grupp
 • Vi bygger och konstruerar
 • Vi använder pedagogiska spel och pussel samt IPad.
 • Vi använder sorteringsmaterial i olika former för att göra matematiken "greppbar" och konkret.
 • Vi använder oss dagligen av almanackan och klockan för att utveckla förtrogenhet med tidsbegreppen.
 • Vi läser Inger och Lasse Sandbergs Lilla Nollan och dom andra samt ser på Livet i Mattelandet

Dokumentation

Vi dokumenterar genom skapande verksamhet och fotografering. Din utveckling och lärande i matematik kommer att dokumenteras genom lärares observationer av ditt praktiska arbete och lekar. Genom dina arbetsblad, teckningar och andra praktiska alster du gör inom de olika matematiska områdena kan du/vi följa  din utveckling och lärande.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: