Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, årskurs 1

Skapad 2018-10-22 15:22 i Malmaskolan Uppsala
Grundskola F
Svenska, årskurs 1

Innehåll

 

Svenska, årskurs 1

Detta kommer att ingå i undervisningen:

 

·      Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll

·      Handstil

·      Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt och frågetecken.

·      Alfabetet

·      Sambandet mellan ljud och bokstav

 

Undervisningen ger eleverna bl.a. tillfälle att:

·      Lästräna och samtala utifrån elevnära texter  

·      Öva på att skriva ihop bokstäver till ord

·      Träna på hur man skriver hela meningar med stor bokstav, punkt och mellanrum mellan orden

·      Träna på hur man får röd tråd i sina berättelser och sagor

·      Träna på hur en bild kan förstärka budskapet och ge stöd för att komma vidare i handlingen

Mål

·      Kunna läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt

·      Kunna kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet i det lästa

·      Med stöd av bilder eller frågor kunna uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen och då pröva att läsa om och korrigera sig själv

·      Kunna föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter

·      Kunna forma bokstäver

·      Kunna skriva ord och meningar

·      Kunna skriva med röd tråd

·      Kunna göra bilder som passar till det man har skrivit

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: