Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nk 1a1 Naturkunskap för dig

Skapad 2018-10-22 16:43 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Naturkunskap
Utveckla kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning. Utveckla kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällets framväxt och för människans världsbild.

Innehåll

Uppgifter i ämnesområdet

  • Historiska uppfinningar och forskare, redovisas två och två eller enskilt, inför grupp och med stöd av Power Point. 

Uppgifter

  • Historiska uppfinningar och forskare

Matriser

Nak
Naturkunskap för dig

E
C
A
Kunskapskrav
Redovisa om naturvetenskapliga upptäckter/uppfinningar och /eller vetenskapsmän
Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ge enkla förklaringar och argument.
Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ge förklaringar och argument.
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ge komplexa förklaringar och argument.
Kunskapskrav
Kritisk granskning
Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Eleven diskuterar översiktligt utifrån något exempel på vilket sätt en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt.
-
-
Kunskapskrav
Uppfinningens/upptäcktens och vetenskapsmannens betydelse för samhället
Eleven diskuterar översiktligt utifrån något exempel på vilket sätt en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt.
Eleven diskuterar utförligt utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: