Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Unit 2 Happy åk 5 v.43-v.10

Skapad 2018-10-22 18:05 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 5 Engelska
Students will learn English vocabulary around the World. There can be different words for the same thing in English speaking countries. Students will learn about different types of living and different types of English accents around the world. Students will learn how to write a letter and the different parts a letter contains. Students will write a letter to a Pen Pal. Students will read texts in English and practice some reading strategies

Innehåll

Innehåll 

We are learning about different kind of pronunciation in English speaking countries around the world. We will also learn about different words for the same thing, for example in the USA and Great Britain.  

We will also learn about different types of living and accents around the world. . 

We will read texts, listen to others speaking English, watch English film clips, write and practice new words and also practice to speak English ourselves. 

We will write letters to a Pen Pal in åk5.

 

Arbetssätt/moment 

Kontinuerliga genomgångar 

Läsa engelska texter 

Muntliga samtal 

Arbeta i workbook 

Skriva ord och meningar 

Hörövningar 

Lekar 

Sånger

 

Wordlist

 

Ord/word 

Förklaring/explanation 

heading 

This is the part of the letter where you write the date (and sometimes an address). 

greeting 

This is the part of the letter where you greet the person you are writing to. Common greetings include: Dear, Hello, and Hey. 

body 

This is the part of the letter where you write your message. 

closing 

This is the part of the letter where you write your goodbyes. Common closings include: Your friend, Sincerely, and even Hope to hear from you soon. 

signature 

This is the part of the letter where you write your name. 

 

Bedömning 

Sker kontinuerligt under arbetets gång 

Läxförhör (glosor och text) 

Muntlig delaktighet 

Arbete i workbook 

Writing letters to your Pen Pal. 

 

Efter avslutat område ska du kunna skriva ett enkelt brev, som går att förstå, till någon du känner. Brevet ska ha struktur med heading, greeting, body, closing och signature. Brevet ska innehålla till viss del de grammatiska delar vi har arbetat med, så som verb i presens, verb i preteritum, singular/plural och artiklarna a/an till viss del korrekt skrivna. Du ska även ha kunskap om olika engelsktalande länder i världen och dialekter

 

Instruktioner och Matris för Pen Pals – Brevkompisar 

Koppling till läroplanen - LGR11  

Syfte (träna förmågan att):  

Formulera sin och kommunicera i tal och skrift. 

Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.  

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.  

Centralt innehåll:  

Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter. 

Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.  

Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer. 

Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.                           

Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.  

Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer. 

Kunskapskrav (mot VT årskurs 6):  

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen. 

 

När du skriver ditt brev, se först över vad du kommer bli bedömd på. Har du med allt i ditt brev?   

För det första ska du ha med heading – se i ordlistan vad som menas med heading.   

För det andra ska du ha med greeting – se i ordlistan vad som menas med greeting 

 

För det tredje ska du ha med body – i denna del vill jag se ett innehåll där du skriver om dig själv, din familj och vad du gillar att göra. Här ska du även ställa frågor till din brevkompis. Kom även på egna saker du vill skriva om i ditt brev. Jag vill även se att du använder dig av den grammatik vi har övat på. Till exempel att böja regelbundna och oregelbundna verb, skriva både i presens och preteritum, singular och plural och artikeln a/an. Jag vill även se att du använder do/does när du ställer frågor.  

För det fjärde ska du ha med closing - se i ordlistan vad som menas med closing. 

Till sist ska du ha med signature - se i ordlistan vad som menas med signature. 

När du skrivit brevet, läs igenom matrisen och fundera över om du ligger på “träna mer”, “klarar målen” eller “når över målen”. 

 Ordlista 

 

Ord/word 

Förklaring/explanation 

heading 

This is the part of the letter where you write the date (and sometimes an address). 

greeting 

This is the part of the letter where you greet the person you are writing to. Common greetings include: Dear, Hello, and Hey. 

body 

This is the part of the letter where you write your message. 

closing 

This is the part of the letter where you write your goodbyes. Common closings include: Your friend, Sincerely, and even Hope to hear from you soon. 

signature 

This is the part of the letter where you write your name. 

 

 

 

 

 

 

Matris till uppgiften - självbedömning 

 

Bedömningen avser: 

Förmågan att: 

Formulera sin och kommunicera i tal och skrift. 

Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.  

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. 

Träna mer  

 

Klarar målen 

Kunskapskrav (mot VT årskurs 6):  

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen. 

Når över målen 

Kunskapskrav (mot VT årskurs 6):  

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. 

 

Heading 

 

Jag har inte skrivit något datum eller någon adress.   

Jag har skrivit datum men inte adress.  

Jag har skrivit både datum och adress.  

Greeting  

. 

Jag har inte skrivit någon greeting 

Jag har skrivit greeting. 

  

Body 

 

Jag har bara skrivit om mig själv, men inte min familj eller kommit på något eget.  

Jag har bara ställt en enda fråga. 

Jag har inte kommit på något eget som jag vill berätta.  

 

Jag behöver öva mer på regelbundna och oregelbundna verb och att skriva dem i presens och preteritum.  

 

Jag behöver träna mer på singular och plural.  

 

Jag behöver träna mer på när jag använder a och an.  

 

Jag behöver träna mer på hur jag skriver frågor och när jag använder do och does. 

Jag har skrivit lite om mig själv, min familj och vad jag gillar att göra. Men jag skulle kunnat berätta mer för min brevkompis.  

 

Jag har bara ställt några frågor.  

 

Jag har inte kommit på något eget som jag vill berätta.  

 

Jag känner mig oftast säker på regelbundna och oregelbundna verb och att skriva dem i presens och preteritum.  

 

Jag känner mig oftast säker när jag ska använda singular och plural.  

 

Jag känner mig oftast säker på när jag använder a eller an.  

 

Jag känner mig oftast säker på hur jag ska skriva en fråga och när jag använder do eller does 

Jag har skrivit mycket om mig själv, min familj och vad jag gillar att göra.  

 

Jag har ställt många frågor.  

 

Jag har kommit på något eget som jag vill berätta.  

 

Jag känner mig säker på regelbundna och oregelbundna verb och att skriva dem i presens och preteritum. 

 

Jag känner mig säker när jag ska använda singular och plural.  

 

Jag känner mig säker på när jag använder a eller an.  

 

Jag känner mig säker på hur jag ska skriva en fråga och när jag använder do eller does. 

Closing  

Jag har inte skrivit någon closing 

Jag har skrivit closing 

 

Signature 

 

Jag har inte skrivit någon signature 

Jag har skrivit signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: