Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkglädje

Skapad 2018-10-22 21:35 i Långevi förskola Bengtsfors
Förskola
Kommunikation och språk är några av barnets viktigaste redskap genom livet och det är genom dem som man gör sig förstådd och förstår sin omvärld.

Innehåll

Planering

Bakgrund

Kommunikation och språk är några av barnets viktigaste redskap genom livet, och det är genom dem som barn gör sig förstådd och förstår sin omvärld. Att få möjlighet till att kunna uttrycka sig och bli hörd är en rättighet som gäller alla barn, men som förutsätter att barnet kan kommunicera på något sätt. Många barn som kommer till förskolan har ännu inte utvecklat sitt talspråk, har annat modersmål än svenska eller någon funktionsnedsättning som gör att deras möjlighet till kommunikation med andra människor påverkas. Det är därför av stor vikt att vi på förskolan aktivt jobbar för att främja barnens möjligheter till kommunikation och språkutveckling.

Mål

Målet är att utveckla barnens förmåga att kommunicera genom talspråk eller alternativa kommunikationsformer som tecken eller bilder.

Metod

Vi kommer under hösten att ha olika samlingar med fokus på språkutveckling, använda oss av TAKK och bilder för att förtydliga under den dagliga verksamheten, samt vara närvarande i samtal med barnen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: