Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskapsprojekt

Skapad 2018-10-23 00:13 i S-Östra grundskolan Huddinge
Grundsärskola 7 – 9 Slöjd
Eleven skapar här en personligt utformad symbol vad gäller färg, form och material för Vänskap till en av eleven bestämd mottagare.

Innehåll

Under terminen kommer vi arbeta med arbetsprojektet VÄNSKAP.

 

Du kommer att få träna på olika hantverkstekniker och samtidigt skapa en egen designad vänskapssymbol att ge till en av dig bestämd mottagare.

 

Förmågor du kommer att träna på ;

 

- formge och framställa en vänskapssymbol i olika material med hjälp av lämpliga verktyg, redskap, maskiner och hantverkstekniker,

- välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

- analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika ord och begrepp.

 

När du är klar med din vänskapssymbol ska du ha fått möjlighet i att träna på och utvecklat dina förmågor genom ; 

 

- att utveckla en idé, planera och formge en vänskapssymbol i olika hantverkstekniker,

- att i olika material skapa den planerade vänskapssymbolen,

- att välja och skapa med lämpliga verktyg, redskap och maskiner,

- att skapa efter muntliga och visuella instruktioner,

- att kunna analysera och värdera resultatet av ditt skapande  och din insats skriftligt eller muntligt. 

 

Lektionernas planerade innehåll ;

 

- Vi kommer att prata om hur vi ser på vänskap och hur vänskap kan se ut ! Hur vänskap skulle kunna se ut i material, form och färg, 

- Du kommer att planera ditt arbete genom att utföra några skisser som förslag på hur du tolkar vänskap och hur vänskapssymbolen skulle kunna se ut, 

- Du kommer att bekanta dig med olika material och sedan välja de material du tycker skulle vara lämpliga för din vänskapssymbol,

- Du kommer att skapa din symbol efter muntliga och visuella instruktioner som stöd,

- Du kommer att få träna på att använda olika verktyg, redskap, maskiner och material,  

 

 

Hur du synliggör dina kunskaper och lärande ; 

 

- Jag gör återkommande bänkbesök under hela lektionen där vi samtalar om dina val av t.ex. material, verktyg, hantverkstekniker, och vänskapssymbolen formgivning, 

- Du delger dina redan utförda lösningar och lösningar du tänker dig att utföra framgent,

- Under samtalet uppmuntras du till att använda ämnesspecifika ord och begrepp, 

- Du berättar om din ytbehandling och t.ex. färgval och vad du tänker dig att uttrycka med dina olika färgval,

- I slutet på varje lektion får du muntligt, kort, berätta om lektionens utförda förändringar på vänskapssymbolen samt nästkommande lektions planerade utförande,

- När vänskapssymbolen är klar utför du en redovisning/utvärdering skriftligt, visuellt och/eller muntligt av dina lärdomar och erfarenheter i detta vänskapsprojekt.

 

Uppgifter

  • Vänskap

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: