Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Badhuset

Skapad 2018-10-23 08:40 i Heby Förskola Bullerbyn Heby
Förskola
Varannan vecka går de äldsta barnen på Norrgården till badhuset

Innehåll

Bakgrund

Att vi kan erbjuda de äldsta barnen badhusbesök är något vi ser som mycket värdefullt. Förutom vattenvana ges barnen även en naturlig möjlighet att öva bl.a. motorik, trafikvana, omsorg om varandra och att utveckla sin självständighet och självkänsla.

 

Syfte

 • Använda badhusbesöket som ett lärtillfälle som innefattar så mycket mer än bara själva badet

 

Mål

 • Att få en trevlig stund tillsammans
 • Öva oss i hur vi tar oss till och från badhuset på ett säkert sätt
 • Öva upp självständigheten vad gäller av- och påklädnad
 • Öva förmågan att ta eget ansvar
 • Får kunskaper om vår närmiljön
 • Få kunskap och erfarenheter som rör säkerheten i badhuset

 

Arbetssätt

En pedagog går med 4-5 barn. Det är oftast de äldsta barnen i barngruppen men vid tillfälle kan även något av de yngre barnen följa med. Utifrån en säkerhetssynpunkt ska hänsyn tas till om det enskilda barnet är moget att gå till badhuset; det är viktigt att man kan lyssna på instruktioner samt klarar av att sköta av- och påklädning, detta för att pedagogen ska kunna finnas till hands för hela gruppen.

Pedagogen lägger stor vikt vid att ta tillvara hela aktiviteten och ser denna som ett lärtillfälle. För att uppfylla målen samtalar vi om trafikregler, säkerhet, hur vi är mot varandra, badhusets funktion i samhället, stöttar barnen och erbjuder möjlighet att öva självständighet samt att ta eget ansvar för kläder och agerande.

 

Uppföljning, Utvärdering och Utveckling

 • Dokumentation i barnens egen lärlogg för att synliggöra barnets lärande
 • Dokumentation i Norrgårdens lärlogg
 • Regelbunden reflektion, enskilt och gemensamt i arbetslaget
 • Reflektionsmatris
 • Uppföljning = Anteckna löpande
 • Utvärdering = Uppfylldes syfte och mål? Varför/varför inte? Vad kan göras annorlunda?
 • Utveckling = Vad kan vi gå vidare med? Vad behöver vi göra om/förändra?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: