Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriv en instruktion

Skapad 2018-10-23 09:19 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 6 – 7 Svenska
Uppgiften är att skriva en valfri instruktion enligt arbetsbeskrivningen i Teams. Den ska vara tydlig och enkel att följa. Språket ska vara korrekt och välformulerat.

Innehåll

Skriv en instruktion. Välj gärna något som du själv är bra på, exempelvis hur man bakar goda chokladbollar, gör i ordning en häst inför ridning, hur man blir en snabb löpare, eller hur man blir en youtuber.

Matriser

Sv
Instruerande text

Skriva: Instruerande text

Uppgift och matris delvis från Skolverket. Övning inför Nationella proven år 6.
ok
bra
avancerad
INNEHÅLL
Du har ett begripligt innehåll, de viktigaste leden i instruktionen finns med.
Du har ett relativt tydligt innehåll och alla led i instruktionen finns med.
Du har ett tydligt innehåll och alla led i instruktionen finns med.
STRUKTUR
Din text har en i huvudsak fungerande struktur: * instruktionens gång går att följa. * enklare textbindning eller punktform används. * din text har försök till styckeindelning
Din text har en relativt väl fungerande struktur: * instruktionens gång är relativt tydlig * varierad textbindning * styckeindelning och underrubriker används.
Väl fungerande struktur: * alla led följer logiskt på varandra. * väl utnyttjad textbindning som skapar ett flöde * väl genomförd styckeindelning med lämpliga underrubriker där det behövs.
SPRÅK
Viss språklig variation: * ordvalet uppvisar viss variation grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet: * meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. * tempus används oftast korrekt.
Förhållandevis god språklig variation: * ordvalet är relativt varierat grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet: * meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad * tempus används korrekt
God språklig variation: * ordvalet är passande och höjer * kvaliteten grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet: * meningsbyggnaden är så gott som korrekt och varierad * tempus används medvetet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: